Geen nieuwe supermarkt aan de Polle en Zeedijk

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

LEMMER - Het gebied aan de Polle en Zeedijk in Lemmer wordt, als het aan het college van B&W ligt, opgeknapt met woningen. Het college kiest er daarmee voor om geen nieuwe supermarkt toe te staan buiten het centrum.

B&W wil de grondeigenaren tegemoet komen door meer ruimte te geven voor woningbouw. Naast meer ruimte voor woningen, staat het college open voor een bijdrage in het inrichten van de openbare ruimte.

Behandeling in gemeenteraad
Het college legt het voorstel voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad het medio november behandelen in zijn Petear. Na behandeling in het Petear volgt er bij het volgende Debat & Beslút een besluit, naar verwachting begin december.