Geen hogere reclamemast voor McDonald's Joure

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

JOURE - McDonald's Joure mag geen hogere reclamemast plaatsen. Dat heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot het advies van burgemeester en wethouders, besloten.

De huidige mast is 16 meter hoog. Franchisenemer Ronald Zuiderveld vroeg een vergunning aan voor een verhoging naar 30 meter. Reden daarvan is dat sinds het veranderen van knooppunt Joure, door onder meer het verleggen van de snelweg A7, de McDonald's vestiging aan de Sewei minder goed zichtbaar is.

De discussie ging afgelopen woensdagavond vooral over de vraag of de provincie de ontheffing al dan niet terecht had mogen verlenen. De discussie werd aangegaan door de heer Alderse Baas van het CDA. Hij betoogde dat de provincie de ontheffing niet had mogen verlenen, omdat er in de provinciale regels geen ruimte is om voor reclame-uitingen in de openbare ruimte ontheffing te verlenen.

Na een lange discussie was de vraag of er op basis van de door de heer Alderse Baas aangedragen juridische twijfels een stemming plaats kon vinden. Of men in verband met de aangevlogen route voor het verlenen van de ontheffing niet eerst terug zou moeten naar de provincie. Wethouder Roel de Jong gaf in zijn eind reactie weer dat het hem vreemd overkwam dat de heer Alderse Baas namens het CDA, en met hem een aantal andere raadsleden, vond dat er toch gestemd kon worden. Dit ondanks het feit dat het CDA eveneens aangaf dat juridisch gezien de ontheffing door de provincie niet verleend had mogen worden. 

Er werd besloten om het punt wel in stemming te brengen. Alle partijen waren in de raadsvergadering tegen het plan voor een hogere reclamemast, met uitzonder van de VVD, D66 en NCPN.