Gaswinning bij Tsjûkemar gaat door

OLDELAMER - Ondanks verzet van gemeente De Fryske Marren, heeft de minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het gaswinningsplan Oldelamer. In het zogenaamde instemmingsbesluit wordt ingestemd om de productie uit het gasveld Oldelamer te herstarten.

Het gaat daarbij om een gaswinning in de ondergrond van de oostkant van het Tsjûkemar. Er zal tot en met 31 december 2039 gewonnen worden.

Inzage en beroep
Alle stukken, waaronder het instemmingsbesluit en het winningsplan, zijn digitaal in te zien via https://mijnbouwvergunningen.nl/oldelamer. Op het gemeentehuis in Joure zijn de stukken ook op papier in te zien. Tegen het besluit is beroep bij de Raad van State mogelijk.

Vervolgstappen
De gemeente tegen elke vorm van gaswinning. ,,Eerder adviseerden we het ministerie dan ook om niet in te stemmen met deze gaswinning en dienden we een zienswijze in op het ontwerp instemmingsbesluit. Op dit moment bestuderen we samen met onze adviseurs het instemmingsbesluit en overwegen onze vervolgstappen'', adus De Fryske Marren.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden