FNP, CDA, PvdA en GroenLinks bereiken coalitieakkoord: transparantie, ook als men het niet eens is

DFM - Onder de titel 'Fûnemint foar moarn' zijn FNP, CDA, PvdA en GroenLinks tot een coalitieakkoord in De Fryske Marren gekomen. In dat kader stellen de partijen Remboud van Iddekinge (FNP), Chris van Hes (FNP), Luciënne Boelsma-Hoekstra (CDA), Barbara Gardeniers (CDA), Janita Tabak (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks) voor als wethouder.

In de raadsvergadering van 13 juli wordt voorgesteld om de wethouders te benoemen. Dat is ook het moment dat het coalitieakkoord aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Intensief proces
Formateur Felix van Beek kijkt naar eigen zeggen terug op een geslaagde formatie: ,,Het was een langer en bij vlagen intensief proces, maar altijd gekenmerkt door een positief overleg in een prettige sfeer. De formerende partijen hebben open en eerlijke gesprekken gevoerd en elkaar gevonden op de voor hen belangrijke thema’s. Dat geeft veel vertrouwen; in elkaar en in de toekomstige samenwerking.”

Akkoord op hoofdlijnen
‘Fûnemint foar moarn’ is vastgesteld op hoofdlijnen. Hierin zijn voor de partijen belangrijke onderwerpen omschreven met daarnaast een verwoording van de ambities voor de komende periode. ,,Daarbinnen is veel ruimte voor samenwerking met alle partijen in de raad en met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers'', zo laten ze weten.

Deze werkwijze zou goed binnen de gewenste bestuurlijke vernieuwing. De coalitie heeft behoefte aan een andere wijze van samenwerken tussen gemeenteraad, college en de gemeentelijke organisatie én in de omgang met de inwoners en ondernemers. De coalitie wil daar stappen in blijven zetten en staat voor een transparante en open communicatie, ook als ze het op onderwerpen niet met elkaar eens zijn. Dat laten FNP, CDA, PvdA en GroenLinks weten.

Wethouderskandidaten
Voor de komende bestuursperiode wordt voorgesteld om vijf formatieplaatsen (fte) voor wethouders beschikbaar te stellen. Zoals ook verwoord in het ‘Einferslach’ van de informateur, is dit in lijn met de verantwoordelijkheid van de bestuurders en de opgaven waar het college de komende tijd voor staat. De eerder genoemde zes wethouders gaan deze formatie invullen. Luciënne Boelsma, die eerder aangaf dat de invulling met vijf voltijd wethouders te zwaar is voor De Fryske Marren, en Irona Groeneveld zijn ook nu al wethouder.