Financiële injectie van 5 miljoen euro voor Empatec, ook DFM moet meebetalen

Foto Empatec

JOURE - De colleges van burgemeester en wethouders van de zes gemeenten, waaronder De Fryske Marren, die aandeelhouder zijn van NV Empatec in Sneek vragen de eigen gemeenteraden in te stemmen met een eenmalige bijdrage van 5 miljoen euro.

De financiële injectie is nodig om het huishoudboekje van het sociaal werkbedrijf op orde te brengen. De bijdrage van DFM is 617.000 euro. Dit is gebaseerd op het aan mensen dat in het kader ban de sociale werkvoorziening bij Empatec aan het werk zijn.

Ontstaan tekort
Het tekort is opgebouwd in de jaren sinds 2015. In dat jaar werd de Participatiewet van kracht en stelde het Rijk jaarlijks fors minder geld voor de sociale werkvoorziening beschikbaar aan de gemeenten.
De financiële injectie van 5 miljoen euro gaat niet rechtstreeks naar Empatec, maar zal, na akkoord door de gemeenteraden, overgemaakt worden naar de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Fryslân-West. De zes (Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland) zijn verenigd in deze GR, die nauwe financiële banden heeft met de NV Empatec.

Bijspringen
Dat een extra bijdrage nodig is, komt niet als een verrassing. Onderzoekers van KokxDeVoogd, een
organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners, brachten dit voorjaar de
financiële huishouding van Empatec en de GR in kaart. Hun slotsom was dat de zes gemeenten financieel
moeten bijspringen.

Genoemd werd toen een bijdrage van 4,3 miljoen euro. Sindsdien is ook Empatec, dat zo’n 1100
medewerkers heeft, getroffen door de coronapandemie. Om het sociaal werkbedrijf financieel solide aan
2021 te kunnen laten beginnen, kwamen de zes gemeenten uit op het nu voorgestelde bedrag van 5
miljoen euro.