Excuses burgemeester Fred Veenstra na dreigen met opstappen

Foto De Fryske Marren

DFM - Woensdagavond heeft burgemeester Fred Veenstra (CDA) van De Fryske Marren zijn excuses aangeboden voor de emotionele reactie twee weken geleden. Dit deed Veenstra naar aanleiding van een motie die de VVD wilde indienen. De burgemeester liet weten op te zullen stappen als de motie daadwerkelijk ingediend zou worden. De VVD wilde met de betreffende motie het college van B& W er toe aanzetten om meer naast dan tegenover de burgers te staan. Maar ook om bij langlopende conflicten een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Met het dreigen om op te stappen voelde de VVD zich gechanteerd door burgemeester Veenstra. De fractie had woensdagavond een zogenaamd interpellatiedebat aangevraagd, om het college of de burgemeester te kunnen bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Het debat werd door de andere partijen gesteund, al was er van hen wel kritiek op de manier waarop de VVD het aanpakte. Zij waren van mening dat de partij met Veenstra in gesprek had moeten gaan in plaats van de volledige raad erbij te betrekken. "Wij vonden dat wij hier met z'n allen over moesten praten in het openbaar", legt VVD-fractievoorzitter Ivo de Wolff aan Omrop Fryslân uit.

Excuses
"Ik was heel kwaad. Ik had tot tien moeten tellen. Het spijt me." Burgemeester Fred Veenstra heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn emotionele reactie. Daarmee is het voor de VVD afgedaan. De motie wordt niet geschrapt, maar zal op een nader te bepalen moment alsnog worden ingediend. Daarvoor zal eerst nog over de inhoud ervan worden gesproken zegt De Wolff.

Bron: Omrop Fryslân