Dwangsom voor illegale zendmast T-Mobile bij Spannenburg

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

SPANNENBURG - Voor de illegale zendmast bij het busstation van Spannenburg heeft De Fryske Marren T-Mobile een dwangsom opgelegd. De mast werd onlangs geplaatst zonder vergunning.

Het college van B en W heeft eerst gekeken over er alsnog legalisatie mogelijk was. ,,Het college is echter van mening dat een zendmast op deze locatie ongewenst is omdat de toren van Spannenburg de aangewezen locatie is voor het aanbrengen van zendmasten'', aldus DFM.

T-Mobile geeft aan dat zij de mast daar tijdelijk hebben geplaatst als overbrugging naar een nieuwe zendmast in Sloten. Het college vindt dit niet genoeg reden om de illegale situatie te laten bestaan.

Dwangsom opgelegd
Om T-Mobile aan te sporen de mast te verwijderen, is een zogenaamde dwangsom opgelegd. Als de mast niet binnen drie weken is verwijderd, moet T-Mobile € 2.000,- per week dat de mast blijft staan betalen met een maximum van € 30.000,-.