Draagvlakonderzoek naar verlenging azc in Balk van start

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

BALK - Deze week wordt er in opdracht van gemeente De Fryske Marren gestart met het draagvalkonderzoek naar de verlenging van het AZC in Balk. Normaal gesproken zou de opvanglocatie per september van dit jaar de deuren sluiten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg de gemeente om het AZC twee jaar langer open te houden.

Onlangs gaf de gemeenteraad met 20 stemmen voor en 10 tegen aan positief te staan ten opzichte van het verlengen van de gebruiksperiode. Het college van B & W kreeg daarmee opdracht voor een verkennend gesprek met de klankbordgroep AZC Balk en de inwoners van Balk. Het doel ervan is om het lokale draagvlak in kaart te brengen.

,,Gemeente De Fryske Marren vindt de mening van de inwoners van Balk belangrijk en wil graag weten wat u van een mogelijke verlenging vindt en wat uw ervaringen zijn met het azc.'' Onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs is gevraagd om dit voor de gemeente te onderzoeken.

Vragenlijst
Alle huishoudens in Balk ontvangen eind deze week een vragenlijst in de brievenbus. De antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. De gemeente ontvangt alleen de resultaten van het onderzoek, niet de individuele antwoorden. ,,Om te spreken van een representatieve uitslag is het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners van Balk de vragenlijst invullen.''

Besluit
Mede op basis van de onderzoeksresultaten zal het college de gemeenteraad voorstellen om de gebruikstermijn van het azc wel of niet met twee jaar te verlengen. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit. Betrokkenen worden via www.defryskemarren.nl en de digitale nieuwsbrief van de gemeente geïnformeerd over de uitslag van het onderzoek.