Over 2020 geen terrasbelasting voor horeca in De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM – De Fryske Marren stelt de raad voor om de horeca in de gemeente over het afgelopen jaar geen belasting voor hun terras te laten betalen. Dit om deze bedrijven tegemoet te komen voor de gederfde inkomsten, aangezien de terrassen lange tijd niet gebruikt konden worden. 

Er lagen op basis van een in mei door de gemeenteraad ingediende motie drie opties op tafel. Het college kon kiezen uit geen kwijtschelding, deels of geheel. In het ontwerpbesluit werd uitgegaan van gedeeltelijke tegemoetkoming. Na afweging hebben burgemeester en wethouders echter besloten tot een gehele vrijstelling over 2020.

De kwijtschelding levert de betreffende ondernemers een voordeel van 82.000 euro op. DFM betaalt dit uit een bestemmingsreserve voor coronakosten. Het voorstel van het college wordt begin maart door de gemeenteraad behandelt.