De Fryske Marren wil stedenbanden afbouwen: gemeentelijke bemoeienis steeds minder relevant

DFM - Het college van De Fryske Marren wil de stedenbanden van de gemeente af gaan bouwen. Het gaat daarbij om de officiële vriendschapsbanden die al vele jaren bestaan, met het Duitse Drolshagen en Medias in Roemenië. ,,De vriendschap tussen inwoners en de verenigingen blijft gewoon bestaan. Het college stelt de raad de optie voor om in vijf tot tien jaar de bestuurlijke band af te bouwen'', aldus DFM.

Dit voornemen zorgt voor beroering. In de Facebookgroep 'Ik bin in Jouster' wordt er discussie gevoerd, welke is aangezwengeld door Ynte Kuindersma, voorzitter van Stichting DFM-Drolshagen. Zij waren niet op de hoogte van het voornemen en voelen zich 'besodemieterd', zegt voorzitter Ynte Kuindersma. Een online enquête, toont dat 84,5% van de uitgebrachte stemmen, onbekend is hoeveel dat er zijn, voorstander is van behoud van de vriendschapsband.

De vriendschappen bestaan al meer dan 50 en 25 jaar en zorgen voor tal van uitwisselingen en activiteiten. Joure heeft zelfs twee pleintjes naar de steden genoemd: op het Drolshagenplein en het Mediasplein zijn de stadswapens van de vriendensteden in stenen neergelegd. In Drolshagen is omgekeerd een Joure Platz.

Meer dan 50 jaar vrienden
De band met Drolshagen bestaat al sinds 1969. Het raakt voorzitter Ynte Kuindersma van Stichting DFM-Drolshagen dat burgemeester en wethouders van de stedenband af willen: vanaf het begin van de stedenband was zijn vader Sjouke er al bij betrokken. Kuindersma: "Het levert zoveel op. De internationale contacten zijn belangrijk. Ondernemers kunnen van elkaar leren, er kan geëxporteerd worden en cultureel kan er uitgewisseld worden."

Volledig overvallen
Kuindersma is nog bozer over het feit dat de stichting niet eens op de hoogte is gesteld van het voornemen. "Dit is een overval geweest, ze hebben ons helemaal niet geïnformeerd of uitgenodigd." Volgens Kuindersma is ook de stichting achter de vriendschap met Medias flink geschrokken.

In 2019, toen de vriendschap met Drolshagen een 50-jarig jubileum kon vieren, werd het partnerschapsverdrag tussen de gemeenten weer vernieuwd. Later kwam zelfs nog het verzoek van de gemeente of de commissie van dat moment zich om wilde vormen tot een stichting, zodat het juridisch beter geregeld was en er meer kans was op subsidie. De Fryske Marren laat weten ,,In lijn met de geschetste ontwikkelingen hebben wij er eerder voor gekozen de twee nog bestaande stedenbanden onder te brengen in stichtingen. Dit past bij deze tijd en de oorspronkelijke doelstelling om de stedenbanden een band van inwoners te laten zijn.''

Langzaamaan afbouwen
Burgemeester en wethouders willen de vriendschap nu tussen vijf en tien jaar opheffen. Daar kan Kuindersma echter geen begrip voor opbrengen. "Dat is natuurlijk idioot. Of je bent vrienden, of je bent het niet. Ik vind het absurd."

Steeds minder relevant
Het argument van DFM is dat, zo geeft woordvoerder Siebine Burggraaff aan, dat de gemeentelijke bemoeienis bij internationale contacten van verenigingen en inwoners daarbij steeds minder relevant en niet meer zo vanzelfsprekend lijkt. ,,Ook de maatschappelijk taken zoals ondersteuning van de opbouw in Medias zijn minder relevant geworden. Medias richt zich nu bijvoorbeeld meer op eigen financiële mogelijkheden vanuit Brussel. Het afbouwen van de gemeentelijke rol, zowel organisatorisch als financieel, is daarom voor het college een goede optie.''

Geschrokken in Drolshagen
In Drolshagen zijn ze ook geschrokken van het voorstel. "Ook omdat zij er nog veel meer energie in steken dan het college hier. Je wordt in september 2019 met alle egards ontvangen en tekent een vriendschapsgedrag, maar laat nu niet eens weten dat je voornemens hebt om het op te zeggen."

Het college wil met het opzeggen van de vriendschap geld besparen. "Het gaat eigenlijk om helemaal niks: een bedragje van 10.000 euro per jaar voor twee uitwisselingen met Medias en Drolshagen. Het is peanuts", vindt Kuindersma. Het college wil het geld investeren in de nieuwe 'Friese projectmachine' van de provincie.

Inspreken
Deze maand zal de gemeenteraad van De Fryske Marren het voorstel van het college bespreken. Kuindersma is van plan om in te spreken in de raadsvergadering. "We gaan ze laten weten dat zij als college niet zomaar een voorstel kunnen doen. Ik hoop dat de gemeenteraad wijs genoeg is om te zeggen: best college, de groetjes met jullie voorstel, over tot de orde van de dag." DFM: ,,Mocht de raad in ons voorstel meegaan, dan zal dit met Drolshagen en Medias worden overlegd.''