De Fryske Marren is over op HVO-100 fossielvrije diesel

DFM -  Wethouders Frans Veltman en Irona Groeneveld hebben donderdag de HVO-100 - dieseltank op de gemeentewerf in Lemmer officieel in gebruik genomen. HVO-100 is een fossielvrije diesel die zorgt voor minder CO2 - uitstoot. Zowel op de werf in Joure als in Lemmer is een fossielvrije dieseltank geplaatst.

De drie Noordelijke provincies hebben zichzelf als doel gesteld om dit weekend één miljoen
fossielvrije (geen olie, kolen en gas) of niet-gereden kilometers te maken. Iedereen kan hier op elke
duurzame manier aan meedoen. Van fietsend of lopend naar de sportclub gaan tot het besparen van
de niet gereden kilometers door het thuiswerken. Ook reizen die je maakt in een voertuig dat wordt
aangedreven door elektriciteit, groengas, waterstof of HVO-100-diesel tellen mee.

HVO-100 - diesel zorgt voor forse CO2-reductie
Onze gemeente sluit met het overgaan op HVO-100 - diesel volledig aan bij het doel van het
Fossielvrije Weekend. Namelijk: het minderen van CO2-uitstoot. Deze plantaardige dieselsoort stoot
tot 90 procent minder CO2 uit dan de diesel die voorheen voor het wagenpark van de buitendienst
van onze gemeente werd gebruikt. Bij het verwachte jaarlijkse verbruik van 350.000 liter HVO-100-
diesel, wordt ongeveer 100 ton CO2 uitgestoten ten opzichte van 1055 ton CO2 bij gebruik van
traditionele diesel. Dit leidt tot een besparing van 955 ton die overeenkomt met 2145 vluchten van
Amsterdam naar New York.

Wethouder Irona Groeneveld: “Wij zijn ontzettend blij en trots op deze stap. Als gemeentelijke organisatie willen we graag een groene bijdrage leveren aan het milieu. Door het overgaan op HVO-100 diesel kunnen we onze CO2-uitstoot flink verminderen”.

De CO2-prestatieladder als meetinstrument
In 2019 is onze gemeente gestart met de CO2-prestatieladder. Wij zijn de eerste Friese gemeente die
op trede drie (op een schaal van één tot vijf) is gecertificeerd. Dit houdt onder meer in dat de
gemeentelijke organisatie inzicht heeft in haar CO2-uitstoot afkomstig van: de verwarming van
kantoren, eigen (vracht)auto’s en elders ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. Met de
komst van de HVO-100-diesel, behaalt de gemeente één van de CO2-reductiedoelstellingen. Hiermee
blijft De Fryske Marren stabiel op de derde trede en richten we het vizier nu voorzichtig op trede
vier: het tot nog toe hoogst haalbare voor gemeenten.

Al veel bedrijven gecertificeerd op trede vijf
Naast gemeenten zijn ook veel bedrijven actief met het behalen van een trede vijf certificaat. Begin
2019 heeft onze gemeente bekendgemaakt dat we per 1 januari 2021 voor haar RAW (Rationalisatie
en Automatisering Grond-, Water, en Wegenbouw)-bestekken specifiek bedrijven uitnodigt die in het
bezit zijn van trede vijf certificaat.

Verantwoording voor minder CO2-uitstoot
Om dit certificaat te halen moet een bedrijf niet alleen inzicht hebben in de eigen uitstoot maar van
de gehele keten van een product of dienst. Voor veel bedrijven betekent inzicht in en reductie van de
CO2-uitstoot een toename van de winst. Wethouder Frans Veltman. “Het is mooi om te zien hoeveel bedrijven in onze gemeente hier al bewust mee bezig zijn. Door hier op in te spelen in onze aanbestedingen nemen we samen de verantwoording voor minder CO2-uitstoot”.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden