De Fryske Marren gebruikte nep sociale media accounts

Afbeelding Pixabay

DFM - Onlangs wilden drie politieke partijen in De Fryske Marren weten of de gemeente nepaccounts gebruikt om online burgers in de gaten te houden. GroenLinks, VVD en PvdA dienden daarom schriftelijke vragen in. Uit de reactie van het college van b & w blijkt dat er inderdaad valse profielen zijn gebruikt, maar dat daar sinds kort geen sprake meer van is.

De accounts zijn door DFM gebruikt om in het kader van de Participatiewet rechtmatigheid te onderzoeken. Ook zijn ze ingezet om ondermijning tegen te gaan. Het gaat dan om situaties waarbij criminelen gebruik maken van diensten van de bovenwererld, waardoor boven- en onderwereld met elkaar verweven raken.

In het geval van onderzoek op sociale media in het kader van de Participatiewet zijn inwoners volgens de gemeente persoonlijk op de hoogte gesteld. In het geval van mogelijke ondermijning is dat niet altijd gebeurt met het oog op onder andere de veiligheid.

Opener
De reden om te stoppen met de nepaccounts is door de gemeente gestopt omdat men inmiddels van mening is dat het onderzoek via sociale media opener kan. Aanleiding daartoe is een onderzoek door NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen waaruit bleek dat een groot aantal Nederlandse gemeenten hun inwoners op die manier in het oog houden. Deze manier mag onder zeer strikte voorwaarden alleen door politie en inlichtingendiensten worden ingezet.

Om één en ander in goede banen te leiden komt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in het najaar met een protocol dat het gebruik van internetonderzoek regelt. Hieronder valt ook onderzoek op sociale media.