Crisisnota: maximaal € 4,3 miljoen euro aan extra kosten

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - Woensdagavond is in de gemeenteraad de crisisnota vastgesteld. In deze nota wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke en financiële gevolgen van de maatregelen die zijn genomen tijdens de coronacrisis. Dit financiële inzicht is voor de gemeente nodig voordat er geld voor nieuwe plannen en investeringen vrijgemaakt kan worden. De behandeling van de kadernota vindt daarom plaats in het najaar.

Onontkoombare plannen in 2020
De gemeente heeft wel alvast, tegelijkertijd met de crisisnota, een aantal noodzakelijke plannen vastgesteld. ,,Denk aan de aanpak van de eikenprocessierups, het herstellen van verzakking van bermen en wegen en invoering van de wet verplichte ggz. Deze plannen zijn onontkoombaar in 2020'', aldus De Fryske Marren. Verder kan het college aan de slag met duurzaamheid, de veenweideproblematiek en het Brûsplak in Joure. Hier heeft de raad mee ingestemd. Bij de kadernota in het najaar wordt over de andere plannen en investeringen besloten, in afwachting van inzicht in de crisiskosten.
 
Bijspringen
De crisisnota biedt DFM zoveel mogelijk inzicht met de kennis van dit moment. Deels is men daarbij afhankelijk van compensatieregelingen vanuit het rijk, zoals tegemoetkomingen voor ondernemers en organisaties. ,,Deze zijn nog niet helemaal duidelijk. We houden er rekening mee dat we op een aantal fronten nog bij moeten springen. De crisisnota gaat uit van maximaal € 4,3 miljoen euro aan extra kosten.'' Deze extra kosten gaan ten koste van de algemene reserve van de gemeente. ,,In het tweede halfjaar van 2020 werken we aan een herstelplan voor de algemene reserve, zodat we ons huishoudboekje op orde houden.''
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden