College De Fryske Marren: azc Balk twee jaar langer gebruiken als noodopvang

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

BALK - Het college van De Fryske Marren stelt de gemeenteraad voor om het asielzoekerscentrum in Balk in te zetten als noodopvang. Dit zou voor een termijn van twee jaar moeten zijn.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onlangs een verzoek bij de gemeente ingediend om het centrum in Balk alsnog langer open te houden. Reden is de grote instroom van vluchtelingen, waaronder evacués uit Afghanistan, waarvoor een te kort aan goede huisvesting beschikbaar is. Eerder besloot de raad om het AZC op 1 oktober te sluiten.

Maatschappelijke plicht
Het college ziet het als haar maatschappelijke plicht om opvang te bieden aan mensen in nood. ,,Om in deze tijd een volledig ingericht en operationeel asielzoekerscentrum te sluiten is onwenselijk.'' Daarom is besloten de gemeenteraad voor te stellen de openstelling van het huidige azc in Balk te verlengen en in te zetten als noodopvang voor vluchtelingen voor de duur van twee jaar, ingaande vanaf 1 oktober 2021.

De actuele ontwikkelingen en het dringende verzoek van het Rijk en het COA maken een hernieuwde afweging van dit besluit noodzakelijk. ,,Door de locatie in Balk langer open te houden, kan een humane noodopvang voor vluchtelingen worden geboden'', aldus DFM.

Bijeenkomst voor omwonenden
Gemeente De Fryske Marren wil omwonenden van het azc en andere belanghebbenden graag de mogelijkheid geven om met de gemeente en het COA in gesprek te gaan en vragen te stellen. DFM: ,,Daarvoor is gelegenheid op donderdag 7 oktober, tussen 19.00 en 20.30 uur in De Treemter in Balk. Er is geen vast programma en belangstellenden mogen komen op een tijdstip dat hen het beste schikt (vrije inloop).''

Vervolgproces
De raad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 27 oktober. Voorafgaand aan deze vergadering vindt op 11 oktober een Petear plaats. Het COA mag de locatie in Balk in de overgangsperiode blijven gebruiken, totdat de raad over het verzoek heeft besloten.