CDA en KFM teleurgesteld over formatie in De Fryske Marren: ,,stem van de kiezer niet gehoord''

DFM - Dinsdagavond overhandigde informateur Tytse Willemsma, wethouder in Tytsjerksteradiel, haar eindverslag tijdens een extra vergadering aan de gemeenteraad van De Fryske Marren. Ze adviseert een coalitie van FNP, VVD, PvdA en GroenLinks.

Volgens Willemsma hebben de beoogde coalitiepartijen een goed gevoel bij elkaar, met een breed draagvlak in de raad. De vier partijen kregen bij de gemeenteraadsverkiezingen 16 van de 31 zetels.

Tijdens de raadsvergadering was er gelegenheid voor partijen om hun reactie te geven op het formatieproces en en uitkomst voor de nieuw te vormen coalitie. Onder andere het CDA maakte daar bij monde van fractievoorzitter Luciënne Boelsma gebruik van. Zij vergeleek het formatieproces met 'Boer zoekt Vrouw'.

Niet logeren
Men stuurt een brief, in dit geval het verkiezingsprogramma. Dan wordt er gekozen en was het CDA blij, al verloren ze twee zetels, met een uitkomst waarbij èèn op de vijf koos voor de partij. Gevolgd door de 'speeddate' en dan het keuzemoment ,,dat gevoel dat je niet mag komen te logeren, dat omschrijft het beste het gevoel bij het CDA'', zo zei Boelsma.

Ook gaf ze aan dat de opdracht aan Willemsma was om te komen tot een breed draagvlak die de storm kan doorstaan. ,,De uitkomst is zestien van de èènendertig zetels.'' Er is volgens het CDA niet gekeken naar de stem van de kiezer, ondanks dat dat wel in de opdracht stond.

Grote winnaar
KFM fractievoorzitter Geeske Holtrop kon zich aardig vinden in de ,,mooie woorden van het CDA''. Ook bij Kleurrijk Fryske Marren voert teleurstelling de boventoon. De partij bleek bij de verkiezingsuitslag een grote winnaar, KFM groeide van èèn zetel naar drie. Holtrop vindt dat dit met deelname in de nieuwe coalitie naar voren had moeten komen.

,,Wij zijn zeer teleurgesteld in het voorstel van de informateur. Drie winnende partijen (KFM, Burgerpartij DFM en FVD red.) zijn compleet aan de kant gezet'', zo betoogde Holtrop. ,,De vierde partij in de gemeente, Kleurrijk Fryske Marren, krijgt niet eens de kans om haar verantwoordelijkheid te dragen.''

Recht aan democratie
Daarbij stipt ook Holtrop aan dat de nieuwe coalitie maar zestien zetels heeft. ,,Een keuze waar ook Kleurrijk Fryske Marren aan mee zou doen is een logische keuze, met een breder draagvlak onder de bevolking.'' Ze vraagt zich ook af of met de door de informateur ingeslagen weg recht doet aan de democratie ,,Is dit luisteren naar je inwoners? Is dit vertrouwen opbouwen met je inwoners?’’, vroeg ze zich af. ,,Het nieuwe geluid wordt niet gehoord.’’

Wethouders
Naast het advies voor de samenstelling van de coalitie kwam Tytsy Willemsma ook met een voorzet voor de invulling van de wethoudersposten. De informateur stelt voor om te gaan werken met vijf voltijd wethouders, met de verdeling van twee voor de FPN en èèn voor ieder van de overige partijen.

Nu zijn het ook vijf wethouders, maar zij functioneren in deeltijd en vullen daarmee vier voltijd banen. Luciënne Boelsma is namens het CDA van mening dat de invulling met vijf voltijd wethouders te zwaar is voor De Fryske Marren. Volgens de partij is de afgelopen acht jaar gebleken dat het werk prima met vier voltijd invullingen gedaan kan worden. Sytze Holtrop ondersteunde dit namens de Christen Unie: ,,Wij vinden vijf wethouders een veel te dure keuze voor onze gemeente''

Informateur Willemsma zei in haar reactie dat de werkdruk die er is en de uitdagingen die er liggen maken dat vijf wethouders voor onderbouwing van het advies zorgen.