CDA De Fryske Marren wil extra aandacht voor belang vervanging Scharsterrijnbrug

SCHARSTERBRUG – Er is grote teleurstelling over het op de lange baan schuiven van een aquaduct onder Skarster Rein in de snelweg A6.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op vragen van Kamerlid Maurits von Martels aangegeven dat de kosten niet opwegen tegen ‘de beperkte problemen’ die er spelen. CDA De Fryske Marren dringt bij haar college van burgemeester en wethouders op aan om de problematiek toch opnieuw onder de aandacht te brengen.

De lokale fractie heeft zich de afgelopen tijd sterk gemaakt voor een aquaduct, ter vervanging van de Scharsterrijnbrug. De uitleg de situatie volgens de minister ‘niet hoog genoeg scoort op de probleemladder’ is voor het CDA niet bevredigend. ,,Na de realisatie van Knooppunt Joure horen we veel verontruste geluiden over gevaarlijke situaties als de brug over de Skarster Rien openstaat. Auto’s komen met hoge snelheid, 130 kilometer per uur, achterop een rij wachtende auto’s afrijden. De eerste drukke zomer, zowel op de weg als op het water, moet nog komen’, legt raadslid Geeske Homma-Visser uit.

Het CDA wil daarom dat het college van burgemeester en wethouders, eventueel samen met de provincie, opnieuw met de minister naar de mogelijkheden voor een aquaduct gaat kijken. ,,In ieder geval om de minister te vragen de problematiek na de zomer nogmaals te bekijken. Na de oplevering van het nieuwe snelwegtracé bij Joure is er immers een nieuwe situatie ontstaan.”Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden