Brûsplak Joure in De Stuit nog geen zekerheid

Foto Gewoan Dewaan / Douwe Bijlsma

JOURE - Het is niet zeker of een nieuw Jouster sociaal-cultureel centrum in sporthal De Stuit komt. Deze locatie is het advies van het college voor de vestiging van Brûsplak Joure. De gemeenteraad gaf echter woensdagavond in meerderheid aan langer nodig te hebben om tot een definitief besluit te komen. De raadsleden willen eerst meer informatie om voor februari volgend jaar een definitieve keuze te maken.

Voor het gezamenlijke onderkomen van verschillende culturele en sportverenigingen samen met sociaalmaatschappelijke organisaties moet 6,5 miljoen euro op tafel komen. De raad is echter nog niet overtuigd om dat bedrag nu al vrij te maken voor De Stuit. Wel is er bij de politieke partijen in De Fryske Marren breed draagvlak voor een Brûsplak. De gemeenteraad, met uitzondering van Kleurrijk Fryske Marren, stelde daarom voor om de miljoenen wel te reserveren tot er een definitief besluit is.

Andere opties uitwerken, meer overleg
Men wil de tijd benutten om onder andere beter naar het draagvlak bij omwonenden van De Stuit te kijken. Die gaven tijdens inspraak bij het Petear aan bang te zijn voor onder andere parkeerproblemen. Ook wil de raad dat andere opties die in het vooronderzoek zijn bekeken, zoals zalencentrum 't Haske, nader worden uitgewerkt en onderbouwd, inclusief het effect op de omgeving. Ook vraagt de gemeenteraad meer overleg momenten met het college over een nieuw Brûsplak Joure.