Brûsplak Joure bruist al voordat het er staat

JOURE - “Een Brûsplak is een fysieke of virtuele plek, waar door uitwisseling tussen makers en denkers uit verschillende disciplines het artistieke debat wordt aangewakkerd, vernieuwde initiatieven worden ontwikkeld en nieuwe producten en uitingen ontstaan”, zo staat te lezen in de ‘Handleiding Brûsplakken’ van Provincie Fryslân. Gemeente De Fryske Marren wil ook zo een Brûsplak, een nieuw sociaal cultureel centrum, realiseren in Joure. De projectgroep Brûsplak heeft daarvoor een plan tot verbouw van sporthal De Stuit aan de E.A. Borgerstraat op het oog.

Onder andere muziekverenigingen zitten te springen om zo een centrum. Het college van De Fryske Marren vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met zo'n 6,5 miljoen euro om de sporthal geschikt te maken als sociaal culturele bruisplaats. De raad van De Fryske Marren praat op 27 oktober over dit voorstel. Tegelijkertijd vrezen omwonenden veel lawaai- en verkeersoverlast, en voelen zich niet gehoord in hun protest.

Op 6 oktober jongstleden vond een ‘Petear’ plaats. Een Petear is een gesprek waarin de gemeenteraad zich een beeld vormt over een bepaald onderwerk om tot een goede besluitvorming te komen. Hierin kwamen zowel voor- als tegenstanders van sporthal De Stuit, de voorkeur van B & W, aan het woord. Op 27 oktober spreekt de gemeenteraad zich uit.

Lees het complete verhaal door Lotte van der Meij op pagina 15 van de digitale editie GrootDeFryskeMarren. Klink de link  https://issuu.com/yingmedia/docs/gfm2110_oktober2021_issuu