Bezuiniging herinrichting kruispunt Huisterheide van de baan

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

SINT NICOLAASGA - De gemeenteraad van De Fryske Marren hield woensdagavond tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces de bezuinigingen voor het kruispunt op Huisterheide tegen.

In een amendement gaven alle raadsfracties te kennen dat het plan om minder geld vrij te maken uit de perspectiefnota 2022 geschrapt moet worden. Het terugdraaien van de bezuiniging moet volgens de raad gedekt worden uit de algemene middelen.

De fracties zijn van mening door moet worden gegaan met het op korte termijn verkeersveilig maken van de reeds eerder door college en raad zelf onveilig genoemde kruising.

Reden is dat de gemeenteraad vindt dat ,,de verkeersveiligheid van dit kruispunt onze aandacht verdient. Gezien de vaak ontstane onveilige situaties voor met name voetgangers, fietsers en gebruikers van de opstapplaats voor het openbaar vervoer.''

In 2017 werd de herinrichting door gemeente De Fryske Marren begroot op 400.000 euro. Door de gemeenteraad werd vier jaar geleden 200.000 euro beschikbaar gesteld. Voor het overige deel moesten andere financiers worden gevonden. Door de gemeente werd daarom aangeklopt bij de provincie en het rijk. Dit leverde volgens wethouder Irona Groeneveld echter maar een ton op.