Bestemmingsplan Wyldehoarne 4 ter inzage, een nieuwe woonwijk in Joure voor 'iedereen'

Bij Joure moet de nieuwe woonwijk Wyldehoarne 4 verrijzen Afbeelding De Fryske Marren

JOURE - Aan de noordoostkant van Joure zal een nieuwe woonwijk verrijzen. Het gaat om het bouwplan Wyldehoarne 4. De nieuwe wijk zal bestaan uit 136 woningen. De gemeente spreekt daarmee van ,,grote uitbreiding van het dorp.''

Met de bouw zal ter zijner tijd worden begonnen in het noordelijke deel van de nieuwe woonwijk. De rest van de woningbouw volgt in een tweede fase.

'Voor iedereen'
,,Wyldehoare moet een wijk 'voor iedereen' worden'', zegt De Fryske Marren. ,,Dat houdt in dat er een gevarieerd woonaanbod komt. Een mix van sociale huurwoningen, middenkoop en grotere, duurdere stukken grond. Met kavelgroottes die variëren van 250 tot ruim 900 m2 zijn er mogelijkheden voor zowel particuliere bouw, projectmatige bouw als bouw door woningcorporaties.''

Claes Dick, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente: ,,De vraag naar goedkopere huurwoningen is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Met een gemengd woonaanbod als dit zijn er ook kansen voor starters en anderen met een lager inkomen om een mooie plek in de wijk te krijgen.''

Ter inzage
Vanaf 27 januari ligt het bestemmingsplan voor Wyldehoarne 4 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen degenen die dat willen een reactie geven. De gemeente beoordeelt de ontvangen reacties en past eventueel het bestemmingsplan aan. Vervolgens neemt de gemeenteraad binnen twaalf weken nadat het ter inzage heeft gelegen een besluit over het plan.