Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto De Fryske Marren

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Onderstaand de bekendmakingen:

Opheffing van het adres in Nederland van: R.R.A. Anderson
23-04-2021, Gemeenteblad 2021, 128195

Opheffing van het adres in Nederland van: R. Kuru
23-04-2021, Gemeenteblad 2021, 127891

Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het (ontwerp) wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Kade 5-7
22-04-2021, Staatscourant 2021, 20459

Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het (ontwerp) wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Kade 5-7
22-04-2021, Gemeenteblad 2021, 121878

De Kempenaersweg 15 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning realiseren van een nieuw te bouwen varkensstal. (OV 20210295)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124379

Lytse Mar 38 te Idskenhuizen: verleende vergunning bouwen van een houten schuur (OV 20210278/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124341

Buorren 54 te Langweer: verleende vergunning isoleren van het dak (OV 20210106/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124335

Industrieweg 2 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van handelsreclame (OV 20210262/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124316

Dubbelstraat 192 te Sloten: verleende vergunning realiseren van een aanbouw en het wijzigen van kozijnen van de voorgevel (OV 20210195/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124329

Lemmerweg 43 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning herbouwen van de woning (OV 20210070)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 125181

Hoofdweg 8 te Echten: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210039)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124361

Pontdyk 42 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een uitbreiding op de plek van bestaande bijgebouwen achter de woning. (OV 20210299)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124374

Bûtertonne 10 te Delfstrahuizen (Kadastrale aanduiding: OTZ00/I/3725): verleende vergunning realiseren van een receptiegebouw (OV 20210161/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124343

De Dolten 6 te Oudehaske: verleende vergunning bouwen van een faunatoren (OV 20210266/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124324

Janesloot 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210041)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124356

Emmakade 7 te Lemmer: aanvraag vergunning herstellen en isoleren van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen (OV 20210291)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124388

Koestraat 24 G te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van een unit met daarin een toilet en douche gelegenheid en een koffie corner voor chauffeurs (
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124369

Dubbelstraat 11 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 25 appartementen (OV 20200790)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124572

Prinsessekade 15 te Lemmer: verleende vergunning aanpassen van de gevel (OV 20210225/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124325

Spannenburgerdyk 10 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210288)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124395

Schoteruiterdijken 3 te Bantega: aanvraag vergunning herbouwen van de schuur (OV 20210297)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124376

Hollandiastraat 21 te Scharsterbrug: verleende vergunning vervangen van de bestaande aanbouw (OV 20210053/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124338

Heemstrastraat 35 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning vervangen van de kapconstructie (OV 20210283/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124319

Tolhûswei 7 a te Joure: verleende vergunning realiseren van een bedrijfshal (OV 20200737/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124351

Heegermeerstraat 30 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20210179/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124332

Tjerkgaast, Spannenburgerdyk 16 : aanvraag vergunning wijzigen van de veebezetting ter inzage (OV 20190586/4833615)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124516

Kadijk 8 0001 te Lemmer: aanvraag vergunning gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het herontwikkelen van de Kadijk 8-8a te Lemmer. (O
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124390

Kerkhof 1 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de verlichting van de kerk (OV 20210178/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124333

Lytse Polder 4 te Oldeouwer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een schiphuis (OV 20200650)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124555

Kerkweg 1 te Rotsterhaule: verleende vergunning dempen en verbreden van een sloot (OV 20210285/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124314

Janesloot 1 te Joure: aanvraag vergunning verplaatsen van een acetyleen eiland (OV 20210294)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124384

Taanderij 10 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfspand (OV 20200678)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124365

Verlaet ter hoogte van 2-4 Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20210011)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124308

Vegilinstraat 4a Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210040)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124359

Trekkersweg 1 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210153)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124562

Delbuursterweg 7 te Sondel: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op een bestaande woning (OV 20210272/)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124321

Koepeinse 1 te Bantega: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20210296)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124302

Nabij Vierhuisterweg 31 te Rohel (Kadastrale aanduiding: JHN00/E/2942): aanvraag vergunning realiseren van een wandel- en fietspad (OV 20210300)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124372

Mientwei 16 te Rijs: aanvraag vergunning bouwen van een carport (OV 20210293)
21-04-2021, Gemeenteblad 2021, 124385

Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone De Fryske Marren
19-04-2021, Gemeenteblad 2021, 120575

Agenda Petear
19-04-2021, Gemeenteblad 2021, 120189