Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

JOURE - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere om aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo werd er een vergunning aangevraagd voor vier nieuwbouwwoningen Wetterwile fase 2 in Delsftrahuizen. Ook werd er een vergunning aangevraagd voor het renoveren van de ijssalon en woningen na brand aan de Oudesluis 1 in Lemmer. Voor de Tsjerkewei 28 in Elahuizen kwam een vergunningsaanvraag binnen voor het aanbrengen van een balkon met noodtrap

De Fryske Marren - Instellen autoluwe zone en parkeerschijfzone centrum van
Langweer - Langweer
22-10-2020, Staatscourant 2020, 55555

Realiseren autoluwe zone en parkeerschijfzone centrum Langweer
22-10-2020, Gemeenteblad 2020, 274537

De Wurdze 54 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning (OV 20200585)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272841

Plan Wetterwille fase 2 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning realiseren
van 4 nieuwbouw woningen (OV 20200580)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272816

Fjildwei 7 A te Akmarijp: verleende vergunning bouwen van een vrijstaande
woning (OV 20200018)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272664

Ontwerpbestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272937

Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 273041

Wulp 15 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV
20200573)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272785

Ontwerpbestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9
21-10-2020, Staatscourant 2020, 55219

Zijl 1 te Joure: verleende vergunning aanpassen van de zijgevel door het
plaatsen van een raam (OV 20200518)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272709

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9
23-10-2020, Staatscourant 2020, 55876

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9
23-10-2020, Gemeenteblad 2020, 275625

Meer van Eysinga kavel 21,20,19,18 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning
bouwen van 4 recreatiewoningen (OV 20200575)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272798

Bouwen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden en verbouwen
van de zorginstelling (OV 20200584)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272836

Parkeerterrein Sinnebuorren in Joure: verleende standplaatsvergunning
verkopen van kerstbomen (SV 20200022)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272722

Scharren 43 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning realiseren van een
mestbassin ter inzage (OV 20200245/5079175)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272266

It Hôf 7 te Goingarijp: aanvraag vergunning verplaatsen van de hoofdingang
naar het pad (OV 20200574)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272792

Wijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a
21-10-2020, Staatscourant 2020, 55093

Muontserak 1 te Vegelinsoord: verleende vergunning uitbreiden van de woning
(OV 20200055)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272672

Oudesluis 1 te Lemmer: aanvraag vergunning renoveren van de ijssalon en
woningen na brand (OV 20200588)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272850

Scharren 43 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning realiseren van een
mestbassin ter inzage (OV 20200245/5079175)
21-10-2020, Staatscourant 2020, 55100

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Akmarijp – Fjildwei 9
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 273100

It Bjirkenbosk 8 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning
t.b.v. een gastenverblijf (OV 20200586)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272844

De Wetterkamp 66 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel
(OV 20200484)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272654

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Akmarijp – Fjildwei 9
21-10-2020, Staatscourant 2020, 55279

Bovenkruier 36 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een
bedrijfsloods met inpandige woning (OV 20200497)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272680

Binnendyk 14 te Rottum: aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande
woning met garage/berging (OV 20200257)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272744

Bestemmingsplan Akmarijp – Fjildwei 9
21-10-2020, Staatscourant 2020, 55267

Tsjerkewei 28 te Elahuizen: aanvraag vergunning aanbrengen van een balkon
met noodtrap (OV 20200582)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272820

Meerweg 2 te Ouwsterhaule: aanvraag vergunning vervangen van het huidige
tuinhuis (OV 20200589)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272871

Bestemmingsplan Akmarijp – Fjildwei 9
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 273077

Badweg 4 te Oudehaske: verleende vergunning verbouwen van het pand (OV
20200105)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272694

Túnkerij 97 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning achter
de garage (OV 20200559)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272859

Kerkepad 2 te Oudehaske: verleende vergunning kappen van een kastanjeboom
(OV 20200498)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272700

Teeuwes de Boerstraat 11 te Bakhuizen: aanvraag vergunning scheiden van het
bedrijfspand (OV 20200579)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272866

Scharsterlaan 29 te Boornzwaag: aanvraag vergunning bouwen van een aanbouw
aan de recreatiewoning (OV 20200583)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272828

Wijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272213

Schoolstraat 12 te Scharsterbrug: verleende vergunning plaatsen van een
dakopbouw op het achterdakvlak van de woning (OV 20200512)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272689

De Mieden 8 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel op het
bestaande linker zijdakvlak (OV 20200545)
21-10-2020, Gemeenteblad 2020, 272714