Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE -  De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere om aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo werd voor de Heilige Odulphuskerk in Bakhuizen vergunning verleend voor het herstellen van het voegwerk . Voor de Kerkepad 2 in Oudehaske kwam er een aanvraag binnen voor het kappen van een kastanjeboom. Ook werd er een vergunning aangevraagd om de locatie van Skik aan de Bouwen 17 in Sint Nicolaasga te verbouwen toto dagbestedingslocatie.

Meer informatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Bekendmakingen van de afgelopen week:

Kennisgeving vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân
van 16 september 2020
18-09-2020, Gemeenteblad 2020, 241977

Doumastate 3 te Langweer: verleende vergunning uitbreiden loods (OV
20200356/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237177

Heegermeerstraat 8 te Lemmer: verleende vergunning voor het plaatsen van
een aanbouw (OV 20200007/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237202

Marwei 60a te Delfstrahuizen: verleende vergunning oprichten van een woning
(OV 20200033/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237253

Straatweg 52d te Lemmer: Ter inzage ontwerpbesluit aanvraag drank- en
horecavergunning (DH 20200020)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237310

Jetze Veldstraweg 89 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning plaatsen van
tijdelijke studio's en toiletgebouw (OV 20200501)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237101

Sint Odulphusstraat 67 te Bakhuizen: verleende vergunning herstellen van
het voegwerk (OV 20200050/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237184

Ontwerpbestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18
16-09-2020Staatscourant 2020, 48447

Doumastate 16 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een
winterstalling voor sloepen met onderhoudswerkplaats (OV 20200502)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237159

Marderleane 29 te Rijs: verleende vergunning uitbreiden van de woning aan
de achterzijde (OV 20200439/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237241

Kerkepad 2 te Oudehaske: aanvraag vergunning kappen van een kastanjeboom
(OV 20200498)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237070

Langestreek 20 te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van het kozijn (OV
20200509)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237077

Marwei 122 te Delfstrahuizen: verleende vergunning verbouwen van de
boerderij (OV 20200475/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237210

Midstraat 115 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning
verbouwen van de woningen (OV nummer)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237242

Wijckelerweg 171 te Sloten: aanvraag vergunning verbouwen van de boerderij
(monument) en het oprichten van een werktuigenberging en een garage/berging

16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237090

Sleatemar 85 t/m 93 en 95 t/m 105 te Balk: verleende vergunning realiseren
van 20 recreatiewoningen en het aanbrengen van een damwandconstructie (recr

16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237249

Jousterweg 55 te Oudehaske: aanvraag vergunning herbouwen van de dakkapel
(OV 20200507)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237097

Bongel 11 te Terherne: aanvraag vergunning bouwen van een uitbouw (OV
20200494)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237122

Wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Heide 14 (ontwerp)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237420

Midstraat 165 te Joure: verleende vergunning realiseren van een inpandige
buitenruimte in de vorm van een patio (OV 20200445/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237205

Doumastate 3 te Langweer: verleende vergunning uitbreiden loods (OV
20200356/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237237

Bestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en omgevingsvergunning
16-09-2020Staatscourant 2020, 48538

Midstraat 165 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een inpandige
buitenruimte in de vorm van een patio (OV 20200505)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237085

Bouwen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van locatie
Skik tot dagbestedingslocatie (OV 20200503)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237098

Wieldyk 9 te Mirns: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de
monumentale boerderij (betreft herbouw van het woongedeelte en realisatie
van een
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237149

Bolwerk Zuidzijde 85 te Sloten: verleende vergunning uitbouwen van de kap
aan de achterzijde van de woning (OV 20200391/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237244

Schoteruiterdijken 5 te Bantega: verleende vergunning op grond van artikel
15 en 16 van de Leegstandwet (LW 20200001)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237276

Bandsloot 22 te Bantega: aanvraag vergunning creeeren van een bouwkavel (OV
20200500)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237105

Midstraat 165 te Joure: verleende vergunning realiseren van een inpandige
buitenruimte in de vorm van een patio (OV 20200505/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237175

Ontwerpbestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237397

Sluispad 31 te Oosterzee: verleende vergunning renoveren van het dak en het
verplaatsen van de dakkapel (OV 20200319/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237169

Nieuwedijk 51 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van het dakraam van
de monumentale woning (OV 20200433/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237239

Warring 73 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een kap op de
garage (OV 20200469)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237087

Jachthaven Lemsterpoort te Sloten (Kadastrale aanduiding: STN03/C/225):
aanvraag vergunning plaatsen van 4 bergingen (OV 20200499)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237112

Wijzigingsplan Sint Nicolaasga – Heide 14 (ontwerp)
16-09-2020Staatscourant 2020, 48451

't Zand 9 te Joure: verleende vergunning aanbrengen van een lichtstraat (OV
20200322/)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237252

Bovenkruier 36 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een
bedrijfsloods met inpandige woning (OV 20200497)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237081

Bramerstraat 20 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning herbouwen van de
schuur (OV 20200510)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237075

Straatweg 1 te Eesterga: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande
woning ter inzage (OV 20200252/ 5160583)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237715

Bestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en omgevingsvergunning
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237785

Bovenkruier 36 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een
tijdelijke woonunit op kavel (OV 20200496)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237151

De Petten 13 te Echtenerbrug: aanvraag vergunning bouwen van een kap op de
garage met dakkapel (OV 20200493)
16-09-2020, Gemeenteblad 2020, 237145
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden