Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

JOURE -  De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere om aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo kwam er een vergunningsaanvraag binnen voor het restaureren van de klokkenstoelen bij Oldeouwer en Snikzwaag.  Voor de Heide 11 in Sint Nicolaasga is aan aanvraag voor vergunning gedaan ten behoeve van het herbouwen en verbouwen voor een bed and breakfast. Voor Vegelinsweg 34 is een vergunning verleend voor het tijdelijk gebruik als gasflessenvulstation voor de ballonvaart.

Meer informatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Bekendmakingen van de afgelopen week:

Johan Willem Frisostraat 15 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een
dakkapel aan de achterzijde van de woning (OV 20200479)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230261

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend: Veranderen van de
vuurwerkopslag bij Vuurwerk Groothandel Lemsterhoek aan de Kadijk 12, 8531
XD te Lemmer (OV20190449/4694471)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230933

Joure, Vegelinsweg 34: verleende vergunning tijdelijk gasflessenvulstation
voor de ballonvaart (OV20180488/OLO4000459)
09-09-2020, , Gemeenteblad 2020, 230946

Fjildwei 29 te Akmarijp: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV
20200473)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230268

De Rijlst 2 0001 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van
een vrijstaande woning met schuur (OV 20200358/)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230331

Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag (Kadastrale aanduiding: JRE00/E/361): aanvraag
vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200465)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230306

Meerweg 1 a te Rohel: aanvraag vergunning verbinden van de 2 gebouwen door
een stalen constructie (OV 20200476)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230262

Wilhelminastraat 57 te Balk: aanvraag vergunning realiseren van een
nieuwbouw woning (OV 20200467)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230294

Plattedijk 63 te Lemmer: verleende vergunning toestaan van tijdelijke (10
jaar) stalling in de bestaande gebouwen. (OV 20200410)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230351

Jetze Veldstraweg 111 te Oldeouwer (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4670):
aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200463)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230313

Finkeburen 17 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning realiseren van een
vrijstaande woning (OV 20200069)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230364

Omkromte 7 te Joure: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV
20200363)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230326

Menno van Coehoornweg 15 te Wijckel: aanvraag vergunning uitbreiden van de
woning en herbouwen van het bijgebouw (OV 20200490)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230231

Flevostraat 6 A te Lemmer: aanvraag vergunning legaliseren van gebouwd
appartement en realiseren van parkeerplaatsen (OV 20200471)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230225

Rijs, Marderleane 3: van rechtswege verleende vergunning brandveilig
gebruiken van het pand (OV 20190169)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230713

Meenscharweg tussen Joure en Vegelinsoord: aanvraag vergunning renoveren
van een brug en het vervangen van drie bruggen (watergang langs de
Meenscharw
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230289

De Poel 4 0001 t/m 0008 en De Poel 6 0001 t/m 6 0012 te Joure: verleende
vergunning realiseren van twee bedrijfsverzamelgebouwen (units A en B) (OV
20200415/5334737)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230872

Talúd 27 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning (OV 20200485)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230251

Bouwen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van de locatie
tot dagbesteding (OV 20200481)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230258

Heide 11 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning herbouwen en verbouwen
t.b.v. een bed and breakfast (OV 20200488)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230239

Gemini 2 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van het dakkapel aan de
voorzijde (OV 20200460)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230321

Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een
tijdelijke zorgwoning (OV 20200466)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230302

Wielenlaan 93 te Boornzwaag: aanvraag vergunning bouwen van een schuur (OV
20200489)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230233

De Wetterkamp 66 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel
(OV 20200484)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230253

Marwei 122 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning verbouwen van de
boerderij (OV 20200475)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230266

Rijs, Marderleane 3: van rechtswege verleende vergunning brandveilig
gebruiken van het pand (OV 20190169)
09-09-2020, Staatscourant 2020, 47358

Hasker Utgongen 7 G1 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van
tijdelijke opslagunits (OV 20200459)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230228

Jetze Veldstraweg 81 te Ouwster Nijega (Kadastrale aanduiding:
LWR02/B/4672): aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV
20200464)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230310

Sint Nicolaasga, nabij Slotweg 7: Besluit maatwerkvoorschriften voor een
tijdelijke lozing op de riolering (MW20200003)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230957

Bouwen 34 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen tot woonlocatie
(OV 20200462)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230317

Schulpen 1 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van 2 appartementen en
aanpassen van de gevel op de verdieping (OV 20200480)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230260

Wikelerdyk 46 te Balk: aanvraag vergunning wijzigen van het bestemmingsplan
(OV 20200487)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230241

Wilhelminastraat 11 A te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning
realiseren van 4 woningen in de timmerfabriek (OV OV 20200286/5190357)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230267

Oosterzee plan Tramdijk Oost Herziening (Kadastrale aanduiding:
OTZ00/D/3134): aanvraag vergunning realiseren van een nieuwbouw woning (OV
20200486)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230248

Prins Bernhardlaan 7 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een kapschuur
in de tuin (betreft legalisatie) (OV 20200492)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230299

Heide 10 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een veranda
(OV 20200461)
09-09-2020, Gemeenteblad 2020, 230318

Voorontwerpbestemmingsplan Oosterzee–West
07-09-2020, Staatscourant 2020, 46930

Voorontwerpbestemmingsplan Oosterzee–West
07-09-2020, Gemeenteblad 2020, 227962