Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Alle officiële bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Onderstaand de bekendmakingen:

17/12/2021 - Bekendmaking raadsbesluit Niet vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Balk – Recreatiewoningen Lutsmond Noord

15/12/2021 - Roggemole 55 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning oprichten van een bedrijfverzamelgebouw (OV 20210047)

15/12/2021 - A. Rampionstrjitte 18 te Bakhuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een achteropbouw op de verdieping (OV 20210693)

15/12/2021 - Elderskar 1 t/m 7 en 2 t/m 24 te Elahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verwijderen van bestaande opstanden (OV 20210740)

15/12/2021 - Tramweg 16 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210133)

15/12/2021 - It Súd 38 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210132)

15/12/2021 - Scharsterlaan 45 te Boornzwaag: verleende vergunning uitbreiden van het onder kelderde oppervlakte van 17 m2 naar een volledig onder kelderde woning (

15/12/2021 - Kade 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van 12 woningen (OV 20210817)

15/12/2021 - It Súd 26 te Broek: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210564)

15/12/2021 - Sewei 3 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210134)

15/12/2021 - It Kromme Far 77 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1618): aanvraag vergunning realiseren van een nieuwe woning (OV 20210818)

15/12/2021 - De Slûs 1 te Joure: aanvraag vergunning vergroten van de dakkapel (OV 20210822)