Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Onderstaand de bekendmakingen, die ook te vinden zijn op www.officielebekendmakingen.nl:

10/12/2021 - Aanwijzingsbesluit toezichthouders

10/12/2021 - Agenda Petear

10/12/2021 - Bisschopsweg 5 te Rotstergaast: verleende vergunning oprichten van een ligboxenstal (OV 20200426/OLO-5359659})

09/12/2021 - Ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Iwert 19

08/12/2021 - Jelle-paad 7 te Terherne: verleende vergunning plaatsen van een vloeistofdicht kraanvak met afvoerput en scheidingsreservoir, en plaatsen van een kolo

08/12/2021 - Opheffing van het adres in Nederland van: E. Estref

08/12/2021 - Eigen Haard 34 te Balk: aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods (OV 20210800)

08/12/2021 - Oenemawei 28 te Terkaple: aanvraag vergunning knotten van een monumentale wilg (OV 20210799)

08/12/2021 - Sewei 3 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een geluidsscherm en een warmtepomp + buffervat (OV 20210783)

08/12/2021 - Jachthavendyk 9 te Balk: verleende vergunning nieuw bouwen van een bedrijfswoning (OV 20210655/)

08/12/2021 - De Rijlst 36 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210810)

08/12/2021 - It String 11 te Goingarijp: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210131)

08/12/2021 - It Súd 28 Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1592): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210417/)

08/12/2021 - Kadijk 8 0001 te Lemmer: verleende vergunning gebruiken van een unit waar een cateringbedrijf wordt gevestigd. (OV 20210736/)

08/12/2021 - Lytse Buorren 25 te Idskenhuizen: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210780/)

08/12/2021 - Eigen Haard 34 te Balk: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210129)

08/12/2021 - Opheffing van het adres in Nederland van: R.K. Redzheb

08/12/2021 - Lange Hoek te Elahuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/97): aanvraag vergunning vernieuwen van het strand en vernieuwen trailerhelling (OV 20210802)

08/12/2021 - Midstraat 87 en 89 te Joure: aanvraag vergunning koppelen van de winkelpanden middels het maken van constructieve poorten en een overkapping van de st

08/12/2021 - De Achte 1 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een veranda (OV 20210815)

08/12/2021 - Siemen de Jongstrjitte 4 te Balk: aanvraag vergunning aanbrengen van een luifel en nieuwe entreedeuren (OV 20210796)

08/12/2021 - Instellen geslotenverklaring vrachtauto’s Slachtedyk te Joure

08/12/2021 - Transportwei 10 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de loods (OV 20210718/)

08/12/2021 - Boarnsweachsterdyk 2 te Boornzwaag: aanvraag vergunning realiseren van een werktuigenberging en aanleggen van een rijbak (OV 20210807)

08/12/2021 - Wikelerdyk 14 te Balk: aanvraag vergunning verlengen van de eerder aangevraagde en verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van units voor tijd

08/12/2021 - Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210130)

08/12/2021 - Gaestdyk 51 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning verbouwen van de woning en aangesloten schuur (OV 20210797)

08/12/2021 - Buitenbaardt 29 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de bijgebouwen (OV 20210806)

08/12/2021 - Heerenweg 2 a te Ouwsterhaule: aanvraag vergunning slopen van bestaande schuur en realiseren van een nieuwe wagenberging (OV 20210792)

08/12/2021 - Buorren 49 te Langweer: verleende vergunning uitbreiden van de bestaande carport (OV 20210715/)

08/12/2021 - Opheffing van het adres in Nederland van: S. O. Fikretov

07/12/2021 - Verkeersmaatregelen in verband met de waarborg van de openbare orde en veiligheid tijdens de jaarwisseling