Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

JOURE -  De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren een reeks bekendmakingen gepubliceerd.

Het overzicht betreft onder andere om aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen. Zo werd de beslistermijn voor het verplaatsen van een melkput en de wachtruimte aan Strjitwei 16 in Tjerkgaast verlengd en kwam er een aanvraag binnen voor het realiseren van een ligboxstal aan de Bisschopsweg 5 in Rotstergaast.

Klik voor de bekendmakingen op de link Officiëlebekendmakingen
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden