Begrip burgemeester Veenstra voor in bestaansrecht aangevallen boeren

Foto Ricardo Veen Media

DFM - In een verklaring laat burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren weten begrip te hebben voor de boeren die zich aangevallen voelen in hun bestaansrecht. De gemeente laat dit weten naar aanleiding van de actie die een honderdtal boeren maandagavond voerden voor en in het gemeentehuis. Terwijl er in het gebouw door het college vergadert werd, dropten ze een grote baal hooi in de hal. De actievoerders wilden daarmee een statement maken tegen de door Den Haag voorgenomen stikstofplannen.

De burgemeester ging met de boeren in gesprek en sprak later buiten op het bordes de menigte toe. Het gesprek wordt maandag met een afvaardiging van de actievoerders voortgezet. De Fryske Marren is een groene gemeente waarin de landbouw een zeer belangrijke sector is. Niet alleen economisch, maar ook als onderdeel van de lokale gemeenschap. Het college koestert die rol van de landbouw maar vindt ook dat we de ogen niet kunnen sluiten voor het klimaat- en natuurprobleem, zo laat het gemeentebestuur weten.

Geen acties die de wet overtreden
In het schrijven op de gebsite van De Fryske Marren laat Veenstra weten de frustratie van de boeren en waarom ze actievoeren te begrijpen: ,,De boeren voelen zich aangevallen en in hun bestaansrecht aangetast. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je dan niet stil kan blijven zitten en ook geen afwachtende houding aanneemt. Wel vind ik het belangrijk dat we hoe dan ook in gesprek blijven met elkaar en dat we respect houden voor elkaars mening. Acties waarbij de wet wordt overtreden helpen hier niet bij. Laten we gevaarlijke situaties voorkomen.”

Alles over één kam
Het college vindt dat er oog moet zijn voor de positieve kanten die moderne veeteelt- en landbouwbedrijven tegenwoordig aan de dag leggen: ,,Er is nu geen aandacht voor het natuur- en weidevogelbeheer waar heel veel boeren in onze provincie druk mee zijn. Ook in onze gemeente zijn veel boeren zich bewust van de toekomst en opgave die er ligt. Het lijkt er nu op dat door Den Haag alles over één kam wordt geschoren en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Bovendien is de problematiek groter dan alleen de landbouw. Laten we ook kijken naar andere sectoren die een bijdrage moeten leveren.”

Samen met de sector
Dinsdagmiddag vergaderde de Tweede kamer over de moties die waren ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week en daarom waren er ook de afgelopen dagen weer meerdere protesten van boeren op verschillende plaatsen in het land en werden er wegen geblokkeerd. Veenstra geeft aan in gesprek te willen met de provincie Fryslân over de plannen: ,,De provincie is uiteindelijk het overheidsorgaan dat de stikstofplannen van dit kabinet moet uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat wij als gemeente hierover overleg voeren en zo goed mogelijk, samen met de sector, hun standpunt naar voren brengen om ervoor te zorgen dat de landbouw perspectief wordt geboden.”