Aanvraag extra woning op voormalig terrein Sybrandy's Speelpark

De oude locatie van het park aan de Jan Schotanuswei Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

OUDEMIRDUM/RIJS - De oud-eigenaren van Sybrandy's Speelpark willen op voormalige locatie van het attractiepark aan de Jan Schotanuswei een extra woning bouwen. Daarnaast willen ze de huidige bedrijfswoning een reguliere woonbestemming geven.

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren wil meegaan in het toepassen van een versnelde procedure om één en ander mogelijk te maken. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen.

Het speelpark kreeg met Sjerp Jaarsma een nieuwe eigenaar, die de attracties verhuisde naar zijn terrein bij de Hege Gerzen. Aan de Liemerige Wei heeft hij het een nieuw leven ingeblazen onder de naam Sybrandy's Speel- en Natuurpark.