Aanpassing welstandseisen woningbouw Kade in Sint Nicolaasga

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

SINT NICOLAASGA - Op het terrein waar de voormalige woonwinkel van Jaring de Wolff stond zullen woningen worden gebouwd. Om dat te realiseren is echter een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Op dit moment is het nog een bedrijventerrein. Het nieuwbouwproject vindt plaats onder de paraplu van Jaring de Wolff Beheer B.V. en Johan Postma Vastgoed B.V.

Op de percelen Kade 5 en 7 zullen twaalf woningen worden gebouwd. Het gaat om één twee-onder-één-kap en twee blokken met vijf geschakelde huizen. Ook is er ruimte ingepland voor een appartementengebouw met twintig wooneenheden aan de kant van het huidige complex aan De Oergong. Aan de Slotweg worden garageboxen gebouwd.

Met de aanpassing naar woonbestemming van het terrein, moeten ook de welstandseisen worden verandert. Op 6 augustus vorig jaar is besloten om daarvoor de inspraakprocedure te starten. Volgens de gemeente zijn daarop geen reacties binnengekomen.

Het college vraagt de gemeenteraad nu onder andere om in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan en de formele bestemmingsplanprocedure te starten voor dit ontwerpplan. Verder stelt het college de gemeenteraad voor om de aangepaste welstandseisen voor Kade 5 – 7 gewijzigd vast te stellen.

Zonnepanelen
Het gaat daarbij om de vorm van het dak van de woningen in verband met het plaatsen van zonnepanelen. In eerste instantie zouden het afgeknotte schilddaken moeten zijn, nu is echter gebleken dat het net zo goed een zadeldak of mansardekap kan zijn. In de ontwerpcriteria is voor de garageboxen aangegeven dat de gebouwen moeten verspringen in de rooilijn. De initiatiefnemers gaan echter uit van het bouwen van garageboxen in één rooilijn. ,,Dit is wat ons betreft ook akkoord'', aldus het college.

De voortgang zal op 26 oktober door de gemeenteraad in het Petear worden behandeld. Inmiddels zijn is er op het terrein aan de Kade gestart met grondwerkzaamheden.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden