Aangepast plan herinrichting Plattedijk in Lemmer

Foto De Fryske Marren

LEMMER - Voor de herinrichting van de Plattedijk en omgeving in Lemmer is een nieuw ontwerp gemaakt. Hierin zijn de opmerkingen op het eerdere ontwerp meegenomen.

Volgens gemeente De Fryske Marren is er vooral positief gereageerd op de plannen voor het opnieuw inrichten van het gebied rondom het strand. Op het idee om het fietspad richting het centrum te verwijderen werd minder positief gereageerd. ,,Daarnaast is er veel gesproken over het parkeren rondom het strand en in de blauwe zones'', aldus de gemeente.

Aantal onderdelen
Het nieuwe plan rond de Plattedijk omvat onder meer de volgende punten. Het parkeren moet zoveel mogelijk geconcentreerd worden op het grote parkeerterrein (ijsbaan) bij het strand. Daarvoor zal de inrit worden verbeterd.

Op markante plekken op en om de Plattedijk zal meer aandacht voor groen zijn, door de aanplant van bijzondere bomen. Ook is het plan om meer prullenbakken te plaatsen. Daarnaast zal de Plattedijk dienen als verbindingszone tussen het Ir. D.F. Woudagemaal, het strand en het centrum.

De inzagetermijn duurt van 22 juni tot en met 3 augustus. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend.


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden