70 miljoen euro voor vervanging bruggen Spannenburg en Kootstertille

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

SPANNENBURG - In juli liet Rijkswaterstaat weten dat er te weinig geld was voor noodzakelijke vervanging van bruggen, waaronder die van Spannenburg, op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Daarmee kwam het plantraject stil te staan.

Demissionair minister Barbara Visser heeft laten weten dat er nu 70 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de vervanging van twee van de vier Friese bruggen op de vaarweg. Het gaat om die op Spannenburg en bij Kootstertille. Ook voor twee van de vier Groningse bruggen is 70 miljoen euro beschikbaar. Dat besluit is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) genomen in overleg met de betrokken provincies.

,,Ik vind het belangrijk dat de eerste vier bruggen nu kunnen worden aangepakt, zodat belangrijke verbindingen in de regio worden hersteld. Ik onderschrijf het belang dat op termijn ook de andere bruggen worden gerenoveerd’’ , aldus minister Visser.

Voor de bruggen Kootstertille en Spannenburg in Friesland moeten de plannen voor vervanging verder worden uitgewerkt. In overleg met provincie en betrokken gemeenten moet er worden gekomen tot een voorkeursalternatief voor de oeververbinding. De inzet is om hierover komend voorjaar nadere besluiten te nemen.

,,Ik vind het positief dat de minister nu geld beschikbaar stelt voor de aanpak van in elk geval twee bruggen in onze provincie. Dat is na jaren van uitstel ook hoogst nodig, zoals dat ook geldt voor bruggen waarvoor helaas nog geen financiering is”, reageert gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van Friesland.