56 panden DFM mogelijk status van gemeentelijk monument

DFM - Gemeente De Fryske Marren heeft al 250 objecten met de status gemeentelijk monument. Die staan allemaal in de voormalige gemeenten Lemsterland en Gaasterlân-Sleat. Het college van b en w heeft daarom het plan opgevat om daar 56 nieuwe gemeentelijke monumenten aan toe te voegen in die delen van de gemeente waar dat nog niet is gebeurd.

Beoordeling
De 56 objecten kwamen naar voren tijdens een inventarisatie die volgens DFM in de hele gemeente is uitgevoerd. De criteria daarbij waren of het pand bijzonder is vormgegeven en wat de authenciciteit is. Op basis daarvan zijn punten gegeven. Hoe hoger het puntenaantal, des te meer monumentale waarde.

Voorbeschermde status
De geselecteerde bouwwerken hebben van het college de 'voorbeschermde status' gekregen. Het gaat in Joure onder meer om voormalige pakhuis, de watertoren en de RK kerk met parochie. Andere objecten zijn onder andere de sluiswachterswoning in Goingarijp, de N.H. Pastorie in Langweer, het baken aan de Vuurtorenweg in Lemmer, de Wissel in Sint Nicolaasga en het pompstation met machinistenwoning op Spannenburg.

Of een object definitief aangewezen wordt, hangt af van of de eigenaar het pand wil laten aanwijzen als gemeentelijk monument. Is de eigenaar het er niet mee eens, dan wordt de aanwijzing ingetrokken.

De voorbestemde status betekent ook dat het pand, of delen daarvan, niet meer zomaar gesloopt mogen worden. Ook kan een eigenaar nu aanspraak maken op de subsidieregeling voor instandhouding van gemeentelijke monumenten, zoals bij restauraties.

In de herfst van 2021 neemt het college van b en w een definitief besluit over de aanwijzing.