50.000 euro voor onderzoek naar aardgasvrij Terherne

Onderzoek naar aardgasvrij Terherne Foto DFM

TERHERNE - Er wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Terherne aardgasbrij te maken. Een bedrijf uit Arhem heeft daartoe opdracht gekregen van de werkgroep Warmtetransitie Terherne, waar ook de gemeente De Fryske Marren onderdeel van uitmaakt. Energiecoöperatie De Poask heeft het initiatief genomen voor dit duurzaamheidsproject dat uiterlijk in 2030 klaar moet zijn, maar liefst eerder. Gemeente De Fryske Marren ondersteunt het initiatief en heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek.

Wethouder Irona Groeneveld: ,,Als gemeente helpen we graag mee als inwoners of organisaties met een goed idee bij ons aankloppen. Zeker als het gaat om zo’n belangrijk en actueel onderwerp. Het is mooi dat we met de andere betrokkenen uit het dorp zo nauw samenwerken en we hopen dat we met de uitkomsten van het onderzoek samen een volgende stap kunnen zetten in het aardgasvrij maken van Terherne.”

Het aardgasvrij maken van Terherne is een grote opgave die elke inwoner en ondernemer aangaat. ,,Daarom heeft energiecoöperatie de Poask de werkgroep Warmtetransitie Terherne opgericht. Deelnemers van de werkgroep zijn de Poask, Plaatselijk Belang Terherne, ondernemersvereniging DeBûT en gemeente De Fryske Marren. Ook woningcorporatie Elkien is bij het project betrokken. Op deze manier zitten veel belanghebbenden uit het dorp aan tafel om mee te praten over de stappen die gezet gaan worden.''

Aquathermie
Het idee van de energiecoöperatie is het inzetten van aquathermie. Uit het vele water rondom het dorp wordt warmte gehaald, dat met behulp van een warmtenet naar de woningen en andere gebouwen in Terherne wordt gebracht. Hierdoor hebben mensen geen cv-ketel op aardgas meer nodig. Hoewel inzet van aquathermie kansrijk lijkt in Terherne, wil de werkgroep alle mogelijke warmtebronnen laten onderzoeken. Hierdoor wordt het dorp op de beste en meest betaalbare manier aardgasvrij gemaakt.

Resultaten
De uitkomsten worden in februari 2023 verwacht. Na afronding van de haalbaarheidsstudie worden de resultaten en de vervolgstappen aan het dorp gepresenteerd. Alle inwoners en ondernemers worden hierbij betrokken.