Militairen uit De Fryske Marren actief in Irak voor CBMI

Sinds januari 2023 zijn drie militairen uit De Fryske Marren (Lars, Alco en René)  door Nederland voor een missie uitgezonden naar Irak, de Capacity Building Mission Iraq (CBMI). René schreef de volgende brief naar GrootDeFryskeMarren, met het oog op de komende Dodenherdenking op 4 mei om acht uur. Deze jaarlijkse herdenking zullen zij vanuit Irak gaan uitvoeren.

“Sinds 2014 draagt Nederland bij in de internationale strijd tegen terreurorganisatie ISIS. Naast politieke en humanitaire steun gebeurt dat ook militair. Zo ondersteunden Nederlandse militairen tot april 2020 op de grond Iraakse strijdkrachten met training en advies. Ook neemt Nederland deel aan een NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Sinds begin 2021 beveiligen zo’n 150 tot 200 Nederlandse militairen Erbil International Airport. Dat doen ze samen met Amerikaanse en Koerdische militairen.

De hoofdtaak voor de Nederlandse militairen is het beveiligen van het personeel en materieel in de eerste binnenring van het vliegveld. Naast het beveiligen van de eerste binnenring zal de Nederlandse eenheid controles uitoefenen op in- en uitgaand personen- en goederenverkeer; patrouilles lopen binnen de basis; en optreden mocht zich op de basis een veiligheidsincident voordoen. De buitenste ring rond het vliegveld wordt beschermd door de Koerdische strijdkrachten zelf.

Erbil International Airport is het belangrijkste militaire en logistieke centrum van de anti-ISIS coalitie in Irak. Van hieruit werken de partnerlanden samen met de Koerden aan de veiligheid in het noorden van Irak. Met de Force Protection (FP)-eenheid op het vliegveld, levert Nederland een belangrijke bijdrage aan de anti-ISIS coalitie in Irak. Sinds januari 2023 wordt de FP geleverd door 11 Luchtmobiele Brigade (13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard) uit Assen, ook wel ‘Taskforce (TF) Demon’ genoemd. Vanaf 2022 beveiligt de FP ook adviseurs buiten Erbil International Airport, die werkzaamheden uitvoeren in de Koerdische Autonome Regio. Deze beveiligingstaak voeren zij samen met Amerikaanse, Britse en Finse collega’s uit in zogenaamde ‘Ground Movement Teams’.

Het National Support Element (NSE) ondersteunt alle door Nederland uitgezonden militairen in Irak, Koeweit en Qatar. Deze uitgezonden Nederlandse militairen worden door het NSE verzorgd op logistiek, medisch, psychosociaal en juridisch gebied. Ook zorgt het NSE er bijvoorbeeld voor dat de uitgezonden militair post kan versturen naar, en ontvangen van, het thuisfront. Het NSE zorgt ervoor dat de uitgezonden Nederlandse militair zich geen zorgen hoeft te maken over randvoorwaarden, maar zich volledig kan focussen op zijn of haar missie (taak). Het NSE is altijd afgestemd op het aantal uitgezonden en/of te verzorgen Nederlandse militairen.

De militairen die voor het eerst in hun loopbaan worden uitgezonden, bereiken na dertig aaneengesloten dagen in het missiegebied de veteranenstatus. Een veteraan is een militair (actief of uit dienst) die onder oorlogsomstandigheden of in een internationale rechtsorde-missie heeft gediend. Iedere veteraan krijgt dan ook het draaginsigne veteranen, ook wel veteranenspeld genoemd. De speld staat symbool voor de waardering voor het risicovolle werk dat veteranen in het verleden als militair in naam van de samenleving hebben verricht.

Het draaginsigne veteranen is een ontwerp van Piet Bultsma. De gestileerde zwaardschede heeft een opvallende V-vorm die symbool staat voor de begrippen veteraan, vrede en veiligheid. Tijdens deze missie hebben circa honderd militairen (van TF Demon en het NSE) de veteranenstatus voor het eerst bereikt.”

Lars, Alco en René

Lars (eerste uitzending) woont in Joure enis mee als groepscommandant infanterie. Lars: “Normaal in Nederland ben ik commandant van de snipergroep. Dat is een groep die gespecialiseerd is in het ongezien naderen voor informatie en schieten tot afstanden van wel duizend meter. Tijdens deze missie zijn er geen taken voor de snipers in de wederopbouw van Irak en zijn we mee als reguliere infanterie. Hierbij beveiligen wij de air base, vervoeren we hooggeplaatste militairen die adviezen uitbrengen aan de lokale legerleiding en staan we gereed voor alle eventuele extra taken in het gebied.”

Alco (eerste uitzending) is woonachtig in Lemmer en is als FOXTROT van het Force Protection verantwoordelijk voor de beveiligde en onbeveiligde communicatiemiddelen die tijdens de verschillende operaties worden gebruikt. Hier valt onder andere de manier van inzet, programmeren en het monitoren van de beveiliging onder. Ook levert hij een bijdrage bij het bemannen van het ‘tactical operation center’. Denk hierbij aan het aansturen en monitoren van de verschillende operaties. Hij neemt ook deel aan de geplande logistieke verplaatsingen; dit zijn ritten die gedaan worden om verschillende logistieke materialen te bemachtigen die benodigd zijn voor het personeel op EAB.

René (vijfde uitzending) is woonachtig in Joure en is als plaatsvervangend commandant NSE en missie 1 verantwoordelijk voor alle personeelsaangelegenheden van de missie CBMI. Denk bij ‘personeelsaangelegenheden’ aan het regelen van alle in- en uitgaande vluchten van personeel (rotaties, werkbezoeken, buitengewoon verlof, repatriëringen en dergelijke); het maken en bijhouden van diverse personeelslijsten; en het aanspreekpunt zijn voor alle personeelszaken voor de directie operaties (DOPS) uit Nederland. Ook is hij voorzitter van het Sociaal Medisch Team (SMT), een functioneel, multidisciplinair samenwerkingsverband, waarbinnen coördinatie en integratie plaatsvindt van de bijdragen die de verschillende adviseurs leveren op het gebied van inzetbaarheid, repatriëring, arbeidsomstandigheden, verzuim, zorg rond uitzendingen en personeelszorg na ernstige incidenten (zoals bijvoorbeeld het incident in Irak op 21 augustus 2022).