KNKB-voorzitter Coos Veltman: “Ik zou het leuk vinden als er anders naar de sport gekeken zou worden.”

Hij was een succesvol kaatser, won twee keer de PC en werd 27 keer koning, en weet zodoende alles van het spelletje. Coos Veltman (56) is met andere woorden één van de boegbeelden van de kaatssport, én heeft de nodige bestuurlijke ervaring. Niet zo gek dat hij op de onlangs gehouden ledenvergadering van de KNKB, de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond, werd verkozen tot voorzitter. Een voorzitter met als belangrijkste missie: de jeugd aan het kaatsen houden.

Grote vraag natuurlijk is: hoe trek je de jeugd naar het kaatsveld? “Onder andere met schoolprojecten”, antwoordt Veltman. “Tijdens de gymnastiek krijgen ze dan kaatsles. De schoolprojecten zijn onlangs weer gestart in Folsgare en Witmarsum en in mei volgt Hommerts. In Hommerts onder leiding van tweevoudig winnaar van de PC, Thomas van Zuiden. Dat doen we drie keer en daarna is het de bedoeling dat de vereniging dat oppakt en de jeugd meeneemt naar het veld. Dat is redelijk succesvol. Het aantal jeugdleden is bij de verschillende verenigingen de laatste jaren flink gestegen. In mijn jeugd waren de schoolmeesters de grote animators. Wij hadden onder schooltijd een kaatscompetitie. De laatste weken van het jaar kaatsten we dan tijdens de gymlessen. “

 

Roulerende wedstrijd

Veltman heeft de kaatsvereniging van tweelingdorp Hommerts–Jutrijp mede helpen oprichten en is sinds vijftien jaar voorzitter. En Veltman is zes jaar voorzitter van de Federatie Sneek geweest, dat is een erg actieve club in Sneek waar clubs uit dorpen en steden als Oosterend, Itens, Wolsum, Hommerts, Sneek, IJlst, Folsgare, Balk, Bozum, Goënga, IJsbrechtum en Scharnegoutum bij zijn aangesloten. 

Coos Veltman: “In Sneek gaven ze aan dat ze de jaarlijkse hoofdklasse-wedstrijd niet meer konden organiseren. Toen hebben we met een groepje bedacht om dat gezamenlijk te doen. Met de slogan ‘Breng de kaatsers aan het kaatsen’. Het begint ’s morgens om 09.00 uur met kaatsen met alle kinderen uit de omgeving. Dan heb je niet alleen veel kinderen maar ook alle ouders op het veld. Vervolgens kaatsen met de senioren op recreatie-niveau. En ’s middags de hoofdklassers, dames en heren. Dan heb je veel mensen, veel publiek en kunnen de kinderen ook eens zien wat dat kaatsen op het hoogste niveau inhoudt. En zien ze hun grote voorbeelden. De winnaar van de PC reikt dan de prijzen uit. Dat vinden ze ook prachtig

natuurlijk.” Het is een roulerende wedstrijd; elk jaar wordt het ergens anders gehouden. Dit jaar is Balk aan de beurt. 

 

Kaatsveld als ontmoetingsplek

Veltman: “We hebben het over de jeugd gehad, maar daar blijft het niet bij. Als je het hebt over een ontmoetingsplek in het dorp, dan is het kaatsveld de aangewezen plek. Ook voor ouderen. Dan ga je daar ‘s morgens kaatsen, bakje koffie na de tijd. Daar krijg je geen hoofdklasse-kaatsers mee, maar het kaatsen bevordert wél de leefbaarheid op het platteland. Ook daar zien we kansen dat we er echt een positie krijgen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de politiek en de gemeenten ook voor nodig. Die hebben ook alle belang bij een vitale omgeving. Dat geldt voor alle leeftijden. Niet elk dorp heeft een tennisbaan. Die zijn ook duur om aan te leggen. Maar kijk maar eens in het noordwesten van de provincie, daar heeft elk dorp een kaatsveld. Vaak in het midden van het dorp.”

Werken aan imago 

“Wat ik zelf leuk zou vinden is dat er anders naar de sport gekeken zou worden. En dan vooral van buitenaf. In de kaatswereld zelf wordt het natuurlijk wel serieus genomen, maar het zit nog te veel vast aan tradities. Ik zou het mooi vinden als we een ander imago krijgen. Dat mensen nog meer denken: ‘hé dat is leuk om te doen, daar moet ik bij zijn’. Dat zie je nu eigenlijk al een beetje gebeuren met muurkaatsen, wallball. Dat lijkt op squashen, maar dan met de hand en zonder zijmuren. Erg populair in België, Spaans Baskenland, Engeland en New York. Het is de bedoeling om dat groter te maken. We hebben vorig jaar het Jeugd EK in Franeker gehad. Dan heb je allemaal culturen bij elkaar met de sport als overeenkomst. Geweldig was dat. Het is een erg gemakkelijke sport. Het enige dat je nodig hebt is een balletje en een muur. Het zou prima naast het kaatsen kunnen. Het kaatsen zelf kunnen we niet eenvoudig internationaal maken. Daarvoor wordt de sport in te weinig landen beoefend. We zijn nu als bond aan het onderzoeken hoe we wallball olympisch kunnen maken.”

 

Koning Coos

De in 1965 in Dronrijp geboren Coos Veltman kaatste al op erg jonge leeftijd. De eerste successen dienden zich al snel al. Werd hij in 1984 en vier jaar later beide keren derde op de PC, in 1990 won hij deze prestigieuze wedstrijd met Piet Jetze Faber en Tunno Schurer. Dit herhaalde hij vier jaar later, deze keer met Johannes van Dijk en Hotze Rusticus. Veltman verzamelde 397 punten en werd 27 keer koning. In 1997 beëindigde hij zijn kaatscarrière.

Coos Veltman woont in Hommerts en is in het dagelijks leven programmamanager natuur bij de provincie Fryslân. 

 

Tekst en foto’s: Richard de Jonge