Wat is het effect van CO2 uitstoot?

INGEZONDEN - We zijn ons er met elkaar natuurlijk allemaal van bewust dat er iets moet gebeuren aan de uitstoot van CO2. 

Ondanks dat we er met elkaar alles aan proberen te doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn er daarnaast nog allerlei verschillende effecten die optreden bij een eventuele verhoogde CO2 uitstoot. Om je een idee te geven welke effecten het naast de opwarming van de aarde nog meer heeft, hebben we er een aantal voor je hieronder verder uitgelicht. Op deze manier krijg je een wat beter beeld bij de enorme impact wat het heeft en dat we hier met elkaar serieus iets aan moeten doen.

De opwarming van de aarde

Het belangrijkste probleem van de verhoogde en nog altijd stijgende CO2 uitstoot in de wereld, leidt ertoe dat de temperatuur van de aarde blijft stijgen. In de afgelopen 100 jaar is de temperatuur op aarde met 1 graad gestegen. Nu denken de meeste mensen, wat is nu het effect van 1 graad, maar deze kan enorm zijn. IJskappen die smelter, complete natuurgebieden die worden ontwricht doordat het ecologisch systeem niet meer (volledig) naar behoren werkt en natuurlijk nog veel meer. Op het moment dat we hier niets aan doen en op deze voet blijven verdergaan, is de verwachting dat de temperatuur op aarde in 2100 gemiddeld 4 graden hoger ligt, dan dat deze een eeuw geleden was.

De zeespiegel stijgt

Door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen, met als gevolg dat de zeespiegel stijgt. Met de wetenschap wat er in Zeeland is gebeurt met de watersnoodramp, is de wereldwijde ramp bij een blijvende stijging van het waterpeil natuurlijk niet te overzien. Het is zelfs zo erg dat het aantal gletsjers in het Glacier National Park is afgenomen met maar liefst 70 procent in de afgelopen 100 jaar. Op het moment dat dit op hetzelfde tempo door blijft smelten, zijn de gevolgen niet te overzien. Om hier zelf iets aan te kunnen doen, zijn er allerlei mogelijkheden. Zo kun je de verwarming een graadje lager zetten, maar ook je lening oversluiten naar een kredietverstrekker die investeert in duurzame energie is een goede manier om je steentje bij te kunnen dragen. Wanneer we niets doen, hebben we namelijk een gigantisch probleem!

Droogte

Misschien heb je het al gemerkt. Niet alleen in ons land worden de zomers steeds warmer, maar natuurlijk over heel de wereld. We zien steeds vaker bosbranden ontstaan als gevolg van de enorme droogte die door de warmte is ontstaan. Dit leidt er niet alleen toe dan bloemen, bomen en planten het niet overleven, maar dat ook nieuw leven steeds lastiger wordt. 

Diersoorten verdwijnen

Als gevolg van de opwarming van de aarde, zien we ook dat bepaalde diersoorten vertrekken en zelfs helemaal verdwijnen. Dit heeft er simpelweg mee te maken dat het gebied waar ze in leven, deels of soms zelfs helemaal is verdwenen. Je kunt je dus wel voorstellen wat er dan gebeurt. Een goed voorbeeld is het leefgebied van de pinguïns. Deze is met maar liefst 90 procent kleiner geworden ten opzichte van enkele tientallen jaren geleden. Je kunt je dan wel voorstellen dat de populatie zich alles behalve verder zal gaan uitbreiden met het gevaar op uitsterven als gevolg.