Totaal bijna 3 miljoen Tozo geld De Fryske Marren voor 1352 uitkeringen

Foto Bruno Germany / Pixabay

DFM - Sinds maart vorig jaar is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers (Tozo). De regeling wordt door gemeenten uitgevoerd. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op rechtmatig gebruik van de regeling.

De Fryske Marren kreeg van het Rijk € 1.641.502,- als eerste Tozo voorschot. Deze maand is de tweede beschikking overgemaakt, een bedrag van € 1.231.17,-. Totaal heeft de gemeente daarmee € 2.872.629,- ontvangen om de uitkeringen aan zelfstandigen en de kosten voor de uitvoering van de regeling te dekken. Bevoorschotting vanuit Den Haag vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal Tozo aanvragen.

In 2020 werden er in DFM 1.398 aanvragen gedaan voor steun uit voor Tozo 1, 2 en 3. Daarvan zijn er na beoordeling 1.198 aan zelfstandigen toegekend. Dit jaar zijn er tot nu toe 162 aanvragen voor een bijdrage uit Tozo 3 binnengekomen, waarvan er 154 zijn toegekend.