Sociaal Werk De Kear: Een dag buurtbemiddeling met coördinator Tanja Kombrink

INGEZONDEN - Dinsdagochtend 8.45 uur. Ik open mijn laptop en zie een nieuw bericht in de mailbox van buurtbemiddeling. Het is een mail van de woningbouwcorporatie. Een huurder van hen, Bart, ervaart geluidsoverlast van zijn buurman. Zelf vindt hij het lastig om het gesprek met de buurman te voeren. De woningbouwcorporatie heeft buurtbemiddeling voorgesteld. Bart vindt dit een goed idee. Ik begin de dag met een glimlach, want deze vraag lijkt mij heel geschikt voor bemiddeling.

Spanning

Ik neem direct contact op met Bart. Hij heeft een positief gevoel naar de buren, maar is bang dat wanneer hij een gesprek aangaat over de geluidsoverlast, het contact tussen hen minder goed wordt. Ik vraag hem waar zijn angst vandaan komt en welke stappen hij al heeft gezet. Bart geeft aan dat hij het gesprek eerder al is aangegaan. De buurman was toen vriendelijk, maar om het gesprek een tweede keer aan te gaan vindt Bart vervelend.

 

Inzet vrijwillige buurtbemiddelaars

Na het gesprek met Bart leg ik contact met twee van onze buurtbemiddelaars. Dit zijn getrainde vrijwilligers. Zij werken volgens een bepaalde methode, zijn onpartijdig en hebben geen belang in een bemiddeling. Gelukkig hebben zij tijd en gelegenheid om de zaak op te pakken. Het gaat heel snel; een eerste gesprek met Bart is vlot ingepland. Na dat gesprek bellen ze aan bij de buren. Die zijn helaas niet thuis. Daarom doen ze een briefje door de brievenbus waarop staat vermeld wat buurtbemiddeling inhoudt en dat de buurman graag met ze in gesprek wil. Een dag later neemt de buurman contact op. Hij was verrast en nieuwsgierig. Er is toch niets ergs aan de hand? Tijdens het telefoongesprek vertel ik hem dat dat zeker niet het geval is, maar dat de buurman het spannend vindt om een gesprek te voeren, juist omdat hij het contact tussen hen zo goed wil houden. Opgelucht geeft de buurman aan dat hij zeker openstaat voor een gesprek.

 

Het gesprek

Beide bemiddelaars vinden een moment waar Bart en de buren op een neutrale plek bij elkaar komen. De bemiddelaars leiden het gesprek in goede banen. Zij zorgen ervoor dat ieder zijn verhaal kan doen en dat er naar elkaar geluisterd wordt. Ook zoeken zij in alles wat er gezegd wordt naar de raakvlakken van beide buren. Wat is voor hen samen belangrijk? Waarin vinden zij elkaar en welke afspraken kunnen zij samen maken? Het gesprek verloopt vlot. Beide buren zijn opgelucht. Alles is uitgesproken. In een korte mail laat ik de woningbouwcorporatie weten dat er een gesprek heeft plaatsgevonden en dat beide partijen afspraken met elkaar hebben gemaakt. Over de inhoud van het gesprek zeg ik niets. Dat is vertrouwelijk.

 

Succesverhaal of niet?

Loopt het altijd zo mooi als in dit voorbeeld? Welnee, was het maar waar. Veel vragen die we binnenkrijgen lopen al een tijd. Spanningen zijn daardoor soms al hoogopgelopen. Hoe langer iets duurt, hoe moeilijker het is om elkaars verhaal aan te horen en begrip op te brengen voor de situatie van de ander. Maar ook dan geldt: we kunnen het altijd proberen! Door met elkaar om tafel te gaan gebeurt er altijd wel iets. Soms wordt er iets kleins in gang gezet, waardoor er uiteindelijk toch verbetering optreedt.

 

De waarheid ligt in het midden…

Een paar weken later zit ik met alle buurtbemiddelaars om tafel. Dit doen we regelmatig. We bespreken welke bemiddelingen er zijn geweest. Hierbij worden geen namen genoemd, alle persoonlijke informatie die gedeeld wordt tijdens een bemiddeling is uiterst vertrouwelijk. Tijdens onze bijeenkomsten gaat het vooral over hoe we zelf hebben gehandeld, wat goed ging en wat we van elkaar kunnen leren. We zitten gezamenlijk om tafel. Ik kijk om me heen met een gevoel van positiviteit en trots. De mensen die hier zitten zijn bereid om zich in hun vrije tijd in te zetten voor een ander. Zij zorgen ervoor dat mensen een poging doen om elkaar weer in de ogen te kijken. Zij weten als geen ander: de waarheid ligt ergens in het midden en een betere buurt begint met een goede communicatie.

 

Informatie, advies of inzet door een buurtbemiddelaar?

Iedere inwoner van de gemeente De Fryske Marren die een conflict met buren of buurtgenoten wil oplossen kan buurtbemiddeling van Sociaal Werk De Kear inschakelen. Veel aanvragen die we binnenkrijgen komen vanuit een andere organisatie. Soms is dit de politie, soms de woningbouwcorporatie. We zijn heel blij met deze samenwerking. We merken echter ook dat wanneer buren ons uit zichzelf weten te vinden - op het moment dat de spanningen nog niet zo hoog zijn opgelopen - de kans op een goed gesprek met prettige afloop heel groot is.

 

Dus daarom: vindt u het spannend om een gesprek te voeren met uw buren? Wilt u advies of juist bemiddeling? Aarzel niet en mail naar buurtbemiddeling@sociaalwerkdekear.nl of bel naar 06–30295960.