Paviljoen 't Mirnser Klif mag renoveren en een koepel plaatsen

Foto Penta Architecten

MIRNS - De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor Paviljoen 't Mirnser Klif.

Daarmee kan er voor het horecabedrijf aan de Murnserdyk een omgevingsvergunning worden verleend en is de weg vrij voor de bouwplannen. De instemming is conform het advies van het college van burgemeester en wethouders.

De plannen omvatten de renovatie en verbouw van het paviljoen. Daarnaast zal er ook een seizoensgebonden koepel worden geplaatst.

Reden is dat de bestaande bebouwing is verouderd, waardoor de initiatiefnemer het plan heeft opgevat om deze te vervangen door eigentijdse nieuwbouw.