Bouw zorglocatie op oude terrein voormalige Blauwhof mavo

JOURE - Op het terrein achter de Nutsbaan, tegenover de Blaauwhoflaan, in Joure is gestart met de werkzaamheden voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen. Het gaat om een initiatief van Dagelijks Leven en krijgt de naam 'Het Blaauwhofhuis'. Voor de weg naar het gebouw toe heeft het college van De Fryske Marren een nieuwe straatnaam vastgesteld: Ulohôf.

De grond lag lang braak en werd de afgelopen jaren gebruikt door de Friese Ballonfeesten en Draf- en Rensport Joure. Vroeger stond er een school met gymnastieklokaal. In 1957 werd de christelijke ulo geopend. Na christelijke scholengemeenschap De Jouwer volgde in 1986 de protestants-christelijke/rooms-katholieke scholengemeenschap De Stûke (mavo/lhno). Het schoolgebouw werd toen 'De Blaauwhof' genoemd. Na 1993 ging de school op in het Bornego College en intussen zijn de gebouwen al weer jaren gesloopt.

De huizen van Dagelijks Leven
Wegens de vele vraag opent Dagelijks Leven twee nieuwe locaties in Friesland: “Dat wij mogen uitbreiden in Friesland vinden we geweldig. Wij kiezen altijd voor locaties midden in de wijk. Zo ook in Drachten en Joure.” vertelt opstartmanager Anne Marie van ‘t Holt. “Het personeel zal tweetalig zijn zodat bewoners zich ook verstaanbaar kunnen maken in het Fries. Alle voorzieningen zijn dichtbij en de huizen staat midden in een gezellige buurt. Wij streven ernaar om de bewoners van Het Wikenhuis en Het Blaauwhofhuis zo veel mogelijk deel uit te laten maken van de wijk. Hier kan dat perfect.”

Wonen bij Dagelijks Leven
Bewoners zijn verzekerd van 24-uurs gespecialiseerde zorg en beschikken over een eigen studio die met eigen meubels kan worden ingericht. Dat de huizen van Dagelijks Leven geen standaard woonzorglocaties zijn, blijkt wel uit de motivatie die Anne Marie geeft om hier te werken: “Ik ben enorm trots dat ik opstartmanager mag zijn van beide huizen. Wat ik mooi vind aan de visie van Dagelijks Leven is dat we uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Het welzijn van onze bewoners staat voorop. Zo werken we met professionele activiteitenbegeleiders die zorgen voor een zinvolle dagbesteding en worden de maaltijden iedere dag vers bereid door onze eigen kok. Bewoners die dat leuk vinden mogen bijvoorbeeld meehelpen met koken, gewoon als thuis.''