Bijna 6.800 zonnepanelen op rioolwaterzuivering Joure

Foto Pixabay

JOURE - Wetterskip Fryslân gaat binnenkort bijna 800 zonnepanelen plaatsen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Joure. In de tweede fase van het project, dit najaar, komen daar nog eens bijna 6.000 panelen bij. Met het project 'Zon op rwzi’s' plaatst het Wetterskip in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op dertien van onze zuiveringen. Leeuwarden, Damwâld, Burdaard, Drachten en Gorredijk gingen de rwzi van Joure al voor.

Tijdens het vergunningstraject uitte een aantal omwonenden zorgen over onder meer de zichtbaarheid en reflectie van de zonnepanelen. ,,Om deze zorgen weg te nemen hebben we de panelen beter in het landschap ingepast. Hierdoor worden de panelen aan het zicht onttrokken'', aldus het Wetterskip

Klimaatdoelstelling
Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling. De investering in de zonnepanelen wordt terugverdiend door op de energierekening te besparen en door de jaarlijkse subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

3.000 huishoudens
In 2020 wil Wetterskip Fryslân 40 procent van de totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van 3.000 huishoudens. De totale investering van het project 'Zon op rwzi's' kost in totaal bijna 14 miljoen euro. in totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s.

Wetterskip Fryslân: ,,Met de investering in zonnepanelen dragen we bij aan een duurzame wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op onze taken. De zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.''Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden