Aanleg zonnepark bij Lemmer gestart

Foto GroenLeven

LEMMER - Aan de IJsselmeerkust is men begonnen met de aanleg van zonnepark Lemsterhoek. Er komen 58.000 zonnepanelen te liggen. Die moeten zorgen voor diekwart van het Lemster stroomverbruik.

In een straal van 350 meter kunnen omwonenden voordelig een omvormer en zonnepanelen aanschaffen. De initiatiefnemers hebben een intentieovereenkomst voor het afnemen van stroom gesloten met energiecoöperatie Gaasterland. De leden van de coöperatie maken gebruik van de zonnepanelen die aan de noordkant van het park komen te liggen.

Duurzame doelstellingen
Met de realisatie van het zonnepark wordt een grote bijdrage geleverd aan de duurzame doelstellingen van gemeente De Fryske Marren. "Naast zon op daken, ontkomen we niet aan zonnevelden om al het elektriciteitsgebruik van inwoners en ondernemers duurzaam op te gaan wekken", zegt wethouder Frans Veltman. "Dit zonnepark levert een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente."

Natuurlijke aanpassingen
Het zonnepark komt te liggen op natte grond die niet geschikt is voor de landbouw. Bij het park komen ook verschillende natuurlijke aanpassingen, zoals rietkragen en andere ecologische voorzieningen die het veenlandschap in stand moeten houden.