Het ‘Uitblinkersconcert’ van It Toanhûs: uitdaging bieden aan jonge muzikale talenten

Meer aandacht voor en uitdaging bieden aan jonge muzikanten met talent. Dat is de kern van de pilot, genaamd ‘Het Uitblinkerstraject’, die in januari van dit jaar van start ging bij It Toanhûs Centrum voor de Kunsten. Alle betrokkenen zijn nu al enthousiast en hopen dat dit initiatief een vervolg gaat krijgen. De muzikale uitblinkers van dit seizoen lieten in ieder geval van zich laten horen op 21 juni, tijdens het Uitblinkersconcert in de Hobbe van Baerdtkerk in Joure. 

De afname van het aantal muziekdocenten, de krimp of zelfs het volledig verdwijnen van  muziekscholen, het zijn zorgelijke ontwikkelingen in de muziekwereld, die de leiding van It Toanhûs niet zijn ontgaan. Ook al zijn deze problemen gelukkig nog niet aan de orde in ónze gemeente. Tegelijkertijd zien de muziekdocenten dat jongeren juist graag muziek maken en zich willen blijven ontwikkelen. Zo waren er op 23 april van dit jaar maar liefst 35 optredens tijdens het Muziekconcours FM op de Brede School Joure Zuid.

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven
“Daarom zochten we naar mogelijkheden om meer aandacht te geven aan onze talenten,” vertelt Emily Diepeveen-Zwart, directeur van It Toanhûs, Centrum voor de kunsten. “In de eerste plaats om hun eigen plezier in de muziek te behouden en te verhogen. Maar ook om hun niveau te laten stijgen, zodat ze met hun talent iets kunnen betekenen in de maatschappij, bijvoorbeeld in het verenigingsleven. Want muziek speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen. En zijn er leerlingen die het conservatorium als vervolgopleiding willen kiezen, dan zullen wij ervoor moeten zorgen dat die aansluiting goed is.” 

Dat er wat moest gebeuren, daar was iedereen het over eens. Voordat de plannen vaste vorm kregen, onderzocht Johannes Terpstra, projectleider van het Uitblinkerstraject, hoeveel animo er zou zijn voor een uitgebreider muzikaal leertraject voor uitblinkers. Terpstra: “We hebben een enquête verspreid onder de jongeren. Maar liefst 83 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. Veel jongeren gaven aan dat ze belangstelling hebben in verbreding en verdieping van het muziekonderwijs. Hier konden we mee verder.” “Er is veel muzikaal talent in onze gemeente”, stelt Emily Diepeveen-Zwart. “Wij willen deze jongeren de kans geven om zich op een goede manier door te ontwikkelen.” “Dat doen wij door deze talenten een rijkere leeromgeving aan te bieden”, vult Johannes Terpstra aan. “We hebben de lestijden verlengd. We bieden meer en bredere lesmodules aan, bijvoorbeeld op het gebied van de theorie van de muziek en over de beginselen van componeren. En we willen de leerlingen meer samen laten spelen.”

Slagwerk en afvalcontainers
Wouter van den Berg en Jorick Manje zijn twee vijftienjarige talenten die door hun docenten zijn voorgedragen voor het Uitblinkerstraject. Na een toelatingsgesprek was januari van dit jaar het startpunt voor deze pilot, die in eerste instantie een half jaar duurt. “De langere lessen zijn heel prettig”, vindt Wouter. Hij speelt piano en doet dat graag: “Er is veel mooie klassieke muziek voor piano gecomponeerd, dat geeft veel mogelijkheden. Daarnaast heb je niet een heel orkest nodig om het goed te laten klinken. Ik denk dat de muziekwereld veel groter is dan je in eerste instantie denkt en dat het Uitblinkerstraject een wereld voor mij zal openen. Dit is zeker iets wat It Toanhûs door moet zetten.”

“Ik ben ook blij met de langere lessen omdat ik meerdere instrumenten bespeel”, vult Jorick aan. Hij speelt klassiek en melodisch slagwerk, vooral de marimba. Jorick: “Slagwerk is heel divers. Er zijn veel verschillende slagwerkinstrumenten en dan nog ben je niet gebonden aan deze instrumenten. Zo heb ik een paar jaar geleden meegedaan aan een jeugdstudiedag, waar we muziek gingen maken met afvalcontainers. Maar natuurlijk zijn de normale instrumenten ook heel leuk om te spelen.”

Goede basis voor een vervolg
Wouter en Jorick spreken alvast de wens uit dat ze volgend jaar opnieuw willen deelnemen aan het Uitblinkerstraject. Dat is precies waar Johannes Terpstra en Emily Diepeveen-Zwart op hoopten. “Nu ik de ervaringen hoor van Wouter en Jorick, ben ik heel blij dat we dit project zijn gestart”, concludeert de directeur. “We wilden meer aandacht voor onze talentvolle leerlingen. Na de ideeën en de uitwerking hiervan kwamen we tot een pilot. Een initiatief dat op de voet wordt gevolgd door onze gemeente. We mogen trots zijn op deze gemeente, want De Fryske Marren is de enige gemeente in het noorden van Nederland die de komende jaren weer investeert in talentontwikkeling. Nu na een paar maanden de geluiden al zo positief zijn, zullen wij er alles aan doen om aan het Uitblinkerstraject een vervolg te geven. Talent moet gevoed worden.”

Deelnemers
Naast Wouter van den Berg en Jorick Manje doen nog vier jonge talenten mee aan het concert. Femke Schram is zeventien en speelt piano en trompet. Femke: “Ik vind persoonlijk de klank van de trompet erg mooi. Je kunt er bijna alle genres mee spelen. Op de piano kun je meerdere klanken en melodieën tegelijk spelen, dat geeft ook een mooie volle klank.” Nynke Hoekstra (15) speelt saxofoon: “De saxofoon heeft een prachtige klank”, vindt Nynke. “Op het muziekconcours speelde ik samen met een vriend en dat ging heel goed. Ik heb ook een hond, en als ik op mijn saxofoon speel gaat hij meejanken.” De zestienjarige Flinter Douma speelt piano. Flinter:  “De klank van de piano vind ik erg mooi. Ik heb zin om te spelen op het Uitblinkersconcert.”

Jongste deelnemer in dit rijtje is de twaalfjarige Pieter de Boer. Hij speelt slagwerk en geniet van de verschillende rollen die een slagwerker in het orkest kan spelen. “Vooral melodisch vind ik leuk om te doen, maar ik speel ook pauken, drumstel, conga’s en ander ongestemd slagwerk”, zegt Pieter. “Mijn favoriete instrument is een marimba omdat die klank zo mooi is en omdat hij zo groot is.” 

 

Tekst en foto’s: Gea de Jong-Oud