Sociaal Werk De Kear helpt met fietslessen

Rixt van der Wal is stagiaire bij Sociaal Werk De Kear. Rixt is onlangs samen met collega buurtwerker Agnes gestart met het geven van fietslessen aan statushouders. Rixt vertelt: “We kregen meerdere signalen dat er behoefte is aan fietslessen voor statushouders. Veel statushouders kunnen niet fietsen. Als je wél kunt fietsen kom je makkelijker van A naar B en kun je makkelijker meedoen in de samenleving. Nederland is natuurlijk een echt fietsland: des te leuker om op deze manier direct iets van de Nederlandse cultuur mee te krijgen.”

Leren fietsen heeft veel voordelen

Om goed voorbereid te zijn hebben Rixt en Agnes een training gevolgd bij de Fietsersbond. Na het afronden van de training zijn zij gestart met de eerste groep. Vluchtelingenwerk en de Wurkjouwer hebben gezorgd voor fietsen die de deelnemers mogen gebruiken tijdens de les. Rixt en Agnes zijn gestart met drie vrouwen uit Joure tussen de 30 en 40 jaar. Zij wilden graag leren fietsen om sneller van de ene naar de andere plek te komen en om zich makkelijker te kunnen bewegen buiten Joure. Deze drie vrouwen kenden elkaar nog niet.

 

Agnes: “Eén van de deelnemers neemt altijd haar kindje mee naar de les. Samen letten ze op het kindje. Hierdoor merken wij dat het onderling goed gaat. Ook helpen de vrouwen elkaar wanneer iemand een oefening niet begrijpt. Ze leggen het dan in hun moedertaal aan elkaar uit. Naast dat ze leren fietsen, leren ze elkaar kennen en helpen ze elkaar. Dat vind ik het mooie aan de fietslessen.” Eén van de deelnemers vertelt: “Ik wilde graag leren fietsen om even snel naar de supermarkt te kunnen gaan. Lopend duurt dit erg lang. Nu ik kan fietsen, is dat allemaal veel makkelijker!”

 

Rixt: “Als buurtwerker speel ik een belangrijke rol in het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners. Doordat we werken naar resultaat - fietsen - worden de inwoners mobieler. Iedere deelnemer van de fietslessen doet op zijn of haar eigen niveau mee. Wij zorgen ervoor dat iedere deelnemer na de les een succesvolle prestatie heeft behaald!”

 

Fietslessen voor alle inwoners

De fietslessen zijn bedoeld voor alle inwoners uit De Fryske Marren die willen leren fietsen. Wil jij ook leren fietsen? Meld je dan aan bij Sociaal Werk De Kear via info@sociaalwerkdekear.nl of via telefoonnummer 0513 - 33 42 70.

 

Vrijwilliger worden?

Lijkt het je leuk om zelf fietslessen te geven? Sociaal Werk De Kear is op zoek naar vrijwilligers die deze fietslessen willen geven. Wil je meer informatie of je aanmelden als vrijwilliger? We komen graag met je in contact via info@sociaalwerkdekear.nl of bia telefoonnummer 0513 - 33 42 70. Het is fijn iets voor een ander te kunnen betekenen!