Invulling van het dagelijks leven na mantelzorg

Foto Sabine van Erp / Pixabay

DFM - Als de zorg voor een naaste wegvalt, dan gaat er een nieuwe fase van het leven in. Naast rouwen om het verlies, vraag je je misschien af hoe je een andere invulling gaat geven aan je dagelijks leven. Het Mantelzorg Informatie Punt, onderdeel van Sociaal Werk De Kear, organiseert daarom bijeenkomsten voor ex-mantelzorgers.

Onderwerpen die aan bod komen zijn rouw- en verliesverwerking, ervaringen delen, vorm geven aan herinneringen en hoe nu verder. ‘We lopen vier bijeenkomsten met elkaar mee’.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdagochtend van 10.00 – 11.30 uur. De data zijn 19 augustus, 2 september, 16 september en 30 september. De exacte locatie wordt nog bepaald. Dit is afhankelijk van de plaatsen waar de aanmeldingen
vandaan komen.

De bijeenkomsten worden begeleid door Jackie Sanger, ervaringsdeskundige op het gebied van verlies en rouw. Tevens heeft zij heeft de opleidingen rouwverwerking, counseling en kortdurende oplossingsgerichte therapie gedaan.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Informatie en aanmelding via mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl of bellen met Francien Bekius, 06- 51291163