Folder cliëntenraad zorggroep Sint Maarten om mensen enthousiast te maken

Eigen foto

JOURE - De Regionale Cliëntenraad (RCR) Friesland van zorggroep Sint Maarten heeft woensdag onlangs een folder gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan regiomanager Marion de Vries.

Volgens voorzitter van de RCR Hans Koekkoek is het doel van de folder tweeledig: “In de eerste plaats willen we huidige en toekomstige bewoners en familie kort en duidelijk aangeven wat de cliëntenraad doet en hoe men met ons in contact kan komen. Daarnaast hopen we hierdoor ook mensen te enthousiasmeren voor ons mooie en dankbare werk”.

Belang cliëntenmedezeggenschap
Regiomanager Marion de Vries (van Mariënbosch in Heerenveen en Sint Theresia in Joure) benadrukt het belang van goede cliëntmedezeggenschap en de rol van familie hierbij: ”Onze bewoners komen in de huidige tijd steeds later bij ons wonen en zijn dan vaak zelf niet meer in staat die medezeggenschap vorm te geven. Dat familieleden dan bereid zijn die taak over te nemen vindt de zorggroep van groot belang. Immers de RCR praat mee over alle zaken die met de bewoners te maken hebben”.

De raad geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies en voor een aantal zaken is zelfs de instemming van de RCR vereist. Ook is de regionale cliëntenraad Friesland vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad van Sint Maarten.

De folder zal worden verspreid onder alle huidige en toekomstige bewoners van Mariënbosch en Sint Theresia en komt ook bij de recepties van beide locaties te liggen.