Bijeenkomsten over leven na mantelzorg

Foto Pixabay

DFM - Als de zorg voor je naaste wegvalt, dan gaat er een nieuwe fase van je leven in. Naast rouwen om het verlies, vraag je je misschien af hoe je een andere invulling gaat geven aan je dagelijks leven. Het Mantelzorg Informatie Punt (onderdeel van Sociaal Werk De Kear) organiseert daarom bijeenkomsten voor ex-mantelzorgers.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de vier bijeenkomsten zijn rouw- en verliesverwerking, ervaringen delen, vorm geven aan herinneringen en hoe nu verder. Sociaalwerk De Kear: ,,We lopen vier bijeenkomsten met elkaar mee.''

'Leven na mantelzorg' wordt gehouden in gebouw Unitas, Omloop 1 in Sint Nicolaasga. De datums zijn donderdag 11 en 25 november, 9 en 23 december. Alle keren van 10.00 – 11.30 uur.

De bijeenkomsten worden begeleid door Jackie Sanger, ervaringsdeskundige op het gebied van verlies en rouw. Tevens heeft zij heeft de opleidingen rouwverwerking, counseling en kortdurende oplossingsgerichte therapie gedaan. Meer informatie over Jackie is te vinden op www.jackiesanger.nl

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Voor meer informatie en aanmelding kunnen belangstellenden mailen naar mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl of bellen met Francien Bekius, 06-51291163