Bijeenkomst Mantelzorg en GGZ in Sint Nyk

Foto Pixabay

SINT NICOLAASGA - Naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid worden vaak niet als mantelzorgers gezien, maar ze zijn het wel. De zorg is vaak langdurig en gaat gepaard met pieken en dalen. Daarom wil het Mantelzorg Informatie Punt in samenwerking met WMO en GGZ graag extra aandacht geven aan deze groep mantelzorgers.

Om die reden wordt er op maandag 20 september, van 19.30 tot 21.30 uur in Wijkcentrum Doniahiem, Stationsstraat 1 in Sint Nicolaasga een bijeenkomst voor mantelzorgers uit De Fryske Marren gehouden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere hoe je de zorg voor je naaste zo goed mogelijk vol kunt houden, wat daarin belangrijk is en hoe de ondersteuning verbeterd kan worden.

Voor informatie en deelname kunt je contact opnemen met Francien Bekius, mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl of via telefoonnummer 06-51291163.