Zes scenario's op drie locaties voor Brûsplak Joure

JOURE - Donderdagavond werd er een online informatiebijeenkomst over Brûsplak Joure gehouden. Brûsplak moet onderdak gaan bieden aan sociale en culturele verenigingen, waar verbinden, ontmoeten en talent ontwikkelen centraal staan. Initiatiefnemers zijn It Lokaal, een groep mensen die zich inzet voor het versterken van de culturele en sociale verbinding in Joure, en gemeente De Fryske Marren.

Naar aanleiding van de inventarisatie onder zo'n negentig mogelijke gebruikers van het Brûsplak is de projectgroep in eerste instantie gekomen tot 28 mogelijke locaties. Daaruit is men via het doorlopen van een aantal selectiefases tot drie voorkeursplaatsen gekomen. Daarbij speelt het benodigde vloeroppervlak van 1650 m2 een belangrijke rol, evenals het programma van eisen dat is opgesteld. Maar ook zaken als ligging, parkeervoorzieningen en duurzaamheid zijn meegenomen. Uiteindelijk rolden het Sportief Knooppunt, waar Swim- en Sportfun gevestigd zijn, sporthal De Stuit en de Sinnebuorren als besten uit de bus.

Zes scenario's
Voor de drie mogelijkheden zijn zes scenario's uitgewerkt. De eerste mogelijkheid is nieuwbouw aan de Sinnebuorren. Optie twee is nieuwbouw aan het Sportief Knooppunt. Voor sporthal de Stuit zijn vier ideeën uitgewerkt. Dat zijn de Stuit inclusief de turnhal op dezelfde locatie, de sporthal met een turnhal erachter, de Stuit met de turnhal bij het Sportief Knooppunt en als zesde scenario sloop van sporthal De Stuit en op die plek nieuwbouw met alle benodigde functies.

Meest geschikt
De geïnteresseerde organisaties en verenigingen kunnen nu hun mening en ideeën geven over de uitgewerkte opties. Begin februari probeert de projectgroep op basis van die inbreng dan te komen tot twee en wellicht één meest geschikte uitvoering voor Brûsplak Joure. Die keuze zal dan halverwege februari in wederom een online sessie kenbaar worden gemaakt aan de geïnteresseerden. Voor de uiteindelijke locatiekeuze is de gemeenteraad later in het traject aan zet.

De omwonenden rond de drie overgebleven locaties zijn voorafgaande aan de informatiebijeenkomst donderdagavond in een brief van de plannen op de hoogte gebracht.